Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE EĞİTİM FİNANSMANI VE OKUL FİNANSMANINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
(EDUCATION FINANCE IN TURKEY AND THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS IN SCHOOL FINANCE )

Yazar : Mustafa ÖZDERE    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 686-697
18    8


Özet

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler eğitimin ve okulların rollerinin ve sorumluluklarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Özellikle yaşanan ekonomik sıkıntılar, okulların finansal kaynak sıkıntısı çekmelerine neden olmaktadır. Okulların bu sürekli değişen çevreye adapte olmak, karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni yaklaşımlar, stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de ilk ve orta düzeyde eğitim finansmanının büyük kısmı (öğretmen maaşları, yardımcı personel, eğitim, öğretim materyalleri vb.) kamu kaynakları tarafından karşılanmaktadır. İyi finans yönetimi bir örgütün amaçlarına ulaşmasında çok önemlidir. Eğitim öğretim süreçlerinin etkililiği ve verimliliğinde, önceden belirlenmiş eğitim, öğretim hedeflerine ulaşmada finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve yeni kaynakların sağlanması oldukça önemlidir. Mevcut sınırlı finansal kaynakların okul içinde etkili bir şekilde yönetilmesinin, eğitimin finansmanında yaşanan sorunlarının belirli bir ölçüde azalmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda okulların finansal kaynaklarının etkili bir şekilde yönetimi, yaşanan finansal kaynak sıkıntılarının üstesinden gelmek için alternatif kaynak arayışına gidilmesi önemlidir. Bu noktada okul yöneticisine önemli görev ve sorumluklar düşmektedir. Okul yöneticisinden okulun sahip olduğu sınırlı finansal kaynaklarını doğru şekilde yönetmesi, karşılaşılan finansal sorunlara alternatif çözümler üretmesi ve sonucunda okulun eğitimsel hedeflerine ulaşmasını sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Eğitim finansmanı, okul yöneticileri, okul finansmanı, finans kaynakları

Abstract

The rapid changes and developments experienced today cause the roles and responsibilities of education and schools to change continuously. In particular, the economic difficulties experienced cause the schools to have financial resource shortages. Schools need to adapt to this constantly changing environment and develop new approaches and strategies to solve the problems they encounter. The primary and secondary education (teacher salaries, non-teaching personnel, all the expenses related to materials used for teaching and other necessary equipment etc.) is financed mostly by the government in Turkey. Good financial resources management is very important for the organization to achieve its goals. Good financial resources management and providing new resources are very important in the effectiveness and efficiency of schools, in achieving predetermined education goals. It is thought that the effective management of the limited financial resources available within the school will help to reduce the problems related to lack of financial resources to a certain extent. Also, it is important to seek alternative financial resources to overcome financial problems, which requires the school administrators to acquire important duties and responsibilities. It is expected from the school administrator to correctly manage the limited financial resources of the school, to produce alternative solutions to the financial problems encountered and, as a result, to achieve the educational goals of the school.Keywords
Education finance, school administrators, school finance, financial resources

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri