Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VARLIK FONLARININ EKONOMİK ETKİLERİ
( ECONOMIC IMPACT OF FUND ASSETS IN TURKEY AND THE WORLD )

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VARLIK FONLARININ EKONOMİK ETKİLERİ

 
Yazar : Ayşe ÇOBAN   & Mehmet ALTUNTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 1160-1169
DOI Number: :
Cite : Ayşe ÇOBAN & Mehmet ALTUNTAŞ, (2020). DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VARLIK FONLARININ EKONOMİK ETKİLERİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 24, p. 1160-1169. Doi: 10.26728/ideas.374.
213    167


Özet

Varlık fonları, genellikle ekonomilerde artı katma değer yaratacak projelerin finansmanında fon bulunması ve ekonomideki krizlerin yanı sıra finans piyasalarında oluşabilecek oynaklıklarının minimum seviyeye düşürülebilmesi hedefi ile kurulmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkışı ve ekonomide yarattığı etkiler açısından varlık fonları günümüzde büyük önem arz etmektedir. Varlık fonlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Varlık fonları başlangıçta “petrol” gibi bir emtiaya dayalı olarak kurulmaktaydı. Ancak günümüzde sermaye yapısı dış ticaret fazlasından ve finans piyasalarından elde edilen gelirden oluşan çeşitli varlık fonları da bulunmaktadır. Sayısı ve önemi her geçen gün daha da artan varlık fonlarına Türkiye’de de ilgi duyulmaya başlanmıştır. Bu ilginin en önemli nedenlerinden birisi, 15.07.2016 gecesi yaşanan darbe girişimidir. Bu bağlamda Türkiye’de kurulan varlık fonlarının temel amacı, ileride yapılması planlanan büyük projelere fon bulunması ve ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesinin yanı sıra ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.Anahtar Kelimeler
Ulusal Varlık Fonları, Ekonomik İstikrar, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Abstract

Sovereign Wealth Funds (SWF) are generally established with the aim of finding funds in the financing of projects that will create added value in the economies and to minimize the volatility that may occur in the financial markets as well as the crises in the economy. In this context, SWF are of great importance today in terms of their emergence and effects on the economy. The number of SWF’s is increasing day by day. SWF’s were initially set up based on a commodity such as 'oil'. However, today there is also various wealth funds whose capital structure consists of foreign trade surplus and income obtained from financial markets. In Turkey, the number and importance every day becoming more SWF’s have also begun to be interested. One of the most important reasons for this interest is the coup attempt that took place on the night of 15.07.2016. The main purpose of the fund's assets established in Turkey in this context, to have done in the future to fund major projects planned and carried out the order is to ensure the sustainability of economic growth as well as economic stability.Keywords
Sovereign Wealth Funds, Economic Stability, Economic Growth and Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri