Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOBİ’LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON MARKETING IN SMEs AND RETAILING ENTERPRISES )

KOBİ’LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Deniz KOYUNCUOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 112-123
DOI Number: :
Cite : Deniz KOYUNCUOĞLU , (2021). KOBİ’LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 26, p. 112-123. Doi: 10.26728/ideas.396.
172    115


Özet

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ekonomi içerisindeki yeri ve önemi, sanayileşmiş toplumlarda etkili bir kalkınma faktörüdür. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ekonomik dengelerin sürekli değişim göstermesi nedeni ile esnek bir yapıya sahiptirler. Bu esneklik sonucu, KOBİ’ler ülkemizin kalkınmasında ve sosyal yapının dengelenmesinde uygulamakta oldukları stratejik planlarla sert rekabet ortamında ayakta kalmayı başarmaktadırlar. Küresel ekonomide rekabetçi ve rekabet üstü stratejilerin kitle üretimi yerine, esnek üretim yapısına bıraktığı görülmektedir. Öte yandan KOBİ’ler çağımızın değişen şartlarında ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaları ve büyük işletmelerin üretimleri için gerekli olan girdiyi sağlayarak yüksek maliyetli yatırımları minimize etmede KOBİ’lerin esnek yapısı ön plana çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin artan rekabet karşısında pazar paylarını koruyabilmeleri, satışlarını ve karlarını artırarak büyümeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri önemli ölçüde pazarlama fonksiyonlarının stratejilerine bağlı olmaktadır. Ülkemiz sanayisinin gelişmesiyle birlikte pazar yapısında ortaya çıkan değişiklikler, KOBİ’lerin faaliyet alanların da karşılaştıkları ekonomik ve yapısal zorluklar işletmelerin pazarlama aşamalarında doğru karar almalarının önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada Zonguldak ili sınırları içerisinde bulunan perakendeci işletmelerin hipermarketler karşısındaki tutumunun araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma bulguları, hipermarket ile KOBİ işletmelerin tercih edilme konusunda farklılıklar olduğunu göstermektedir. Hipermarketlerin tercih edilme nedenleri arasında ise ürün çeşitliliği, kredi kartı kullanımı imkânı, düşük fiyat politikaları perakendeci işletmelerin rekabet edememe nedenleri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’leri tehdit eden unsurlar açısından değerlendirildiğinde, hipermarketlerin düşük fiyat politikaları en büyük riski oluştururken, büyük marketlerin insört çalışmaları, ekonomik hacim, hipermarketlerin geniş ve ferah bir ortam sunmaları diğer risk kategorileri olarak değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Hipermarketler, KOBİ, Pazarlama, Perakende sektörü

Abstract

The place and importance of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the economy is an effective development factor in industrialized societies. Small and Medium Sized Enterprises have a flexible structure due to the continuous change in economic balances. As a result of this flexibility, SMEs manage to survive in the fierce competition environment with the strategic plans they implement in the development of our country and in balancing the social structure. It is seen that competitive and supra-competitive strategies in the global economy leave to flexible production structure instead of mass production. On the other hand, the flexible structure of SMEs comes to the fore in minimizing high-cost investments by providing the necessary input for the production of large enterprises and the fluctuations in the economy in the changing conditions of our age. In developing countries, the ability of businesses to maintain their market shares in the face of increasing competition, to grow and survive by increasing their sales and profits, depends to a large extent on the strategies of marketing functions. Changes in the market structure with the development of our country's industry, economic and structural difficulties faced by SMEs in their fields of activity have revealed that businesses make the right decisions in the marketing stages have important consequences. In this study, it is aimed to investigate the attitude of retail businesses in Zonguldak province towards hypermarkets. Research findings show that there are differences in preference of hypermarket and SME enterprises. Among the reasons why hypermarkets are preferred, product diversity, the possibility of using credit cards, and low price policies have emerged as the reasons for retail businesses not to compete. In addition, when evaluated in terms of the factors that threaten SMEs operating in the retail sector, while the low price policies of hypermarkets pose the greatest risk, the inclusion studies of large markets, economic volume, and the large and spacious environment of hypermarkets are considered as other risk categories.Keywords
Keywords: Hypermarkets, SME, Marketing, Retail industry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri