Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK KURUMLARINDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İDARİ BASİTLEŞTİME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF REDUCING BUREAUCRACY AND ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION STUDIES IN HEALTH INSTITUTIONS )

SAĞLIK KURUMLARINDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İDARİ BASİTLEŞTİME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

 
Yazar : Şeyma DÖNMEZ SAĞSÖZ   & Filiz Tufan EMİNİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 159-166
DOI Number: :
Cite : Şeyma DÖNMEZ SAĞSÖZ & Filiz Tufan EMİNİ, (2021). SAĞLIK KURUMLARINDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İDARİ BASİTLEŞTİME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 27, p. 159-166. Doi: 10.26728/ideas.405.
174    109


Özet

Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte ortaya çıkan halka açıklık ve kamusal hesap verilebilirlik, gittikçe idarenin yükünün artmasına, bürokrasinin derinleşmesine neden olmuş ve bu durum da işlerin aksamasına neden olmuştur. Bununla beraber idarelerde eksiklikler, sorunlar ve işleyişte aksaklık oldukça bürokrasi, “kırtasiyecilik”, “idari yükler”, “gereksiz maliyetler”, “vatandaşın memnuniyetsizliğine yol açan bir mekanizma” şekline dönüşmüştür. Bu yüzden Türkiye’de idarelerdeki usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve Türk Kamu Yönetimini kuvvetlendirmek adına “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” adı altında bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı da birkaç genelge yayınlayarak, sağlık kurumlarında bürokrasinin azaltılması ve idarenin basitleştirilmesi için talimatlar vermiştir. Bu çalışmanın konusu, bahsi geçen bu yönetmeliğin ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ele alınıp, Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilmesi ve değerlendirme yapılmasıdır.Anahtar Kelimeler
Bürokrasi, idarenin basitleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, sağlık kurumları.

Abstract

Openness to the public and public accountability that emerged with the new public administration approach gradually increased the burden of the administration and deepened the bureaucracy and this situation caused the delays in business. However, when the deficiencies in the administrations, problems and problems in the operation turned into a form of bureaucracy, "paperwork", "administrative burdens", "unnecessary costs", "a mechanism that causes dissatisfaction of the citizens". Therefore, to facilitate the procedures and processes in order to strengthen the administration in Turkey and the Turkish Government "Bureaucracy Reduction and Administrative Simplification" was published under the name of a regulation. Within the scope of this regulation, the Ministry of Health issued several circulars, giving instructions to reduce bureaucracy and simplify administration in health institutions. The subject of this study is giving information about the developments in the health sector in Turkey within the concept of this regulation.Keywords
Bureaucracy, simplification of administration, reduction of bureaucracy, health institutions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri