Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAHÇIVAN’IN VARLIK MÜCADELESİNDE TÜRKİYE
(TURKEY IN NAKHCHIVAN'S STRUGGLE FOR EXISTENCE )

NAHÇIVAN’IN VARLIK MÜCADELESİNDE TÜRKİYE

 
Yazar : Mirali SEYİDOV  & Abdulvahap AKINCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 395-401
DOI Number: :
Cite : Mirali SEYİDOV & Abdulvahap AKINCI, (2021). NAHÇIVAN’IN VARLIK MÜCADELESİNDE TÜRKİYE. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 30, p. 395-401. Doi: 10.26728/ideas.426.
67    64


Özet

Türkiye'nin dış politikasında Güney Kafkasya öncelikli yerlerden birini tutmaktadır. Güney Kafkasya'da Türk-Müslüman nüfusunun varlığı, tarihin her aşamasında Türkiye açısından bölgenin önemini artırmıştır. Güney Kafkasya'nın önemli stratejik noktalarından biri olan Nahçıvan, Türkiye siyasetinde önemli yere sahiptir. Nahçıvan, uzun süre zarfında önce Osmanlı Devleti'nin, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun siyasi desteği içinde gelişmiştir. Önemli stratejik ulaşım yolları üzerinde yerleşen Nahçıvan, tüm Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında doğrudan bir karasal bağlantı görevini görmüştür. Çalışmada, Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasında Nahçıvan'ın bölgesel öneminin tarihsel gelişimi incelenecek, Türkiye'nin Nahçıvan'ın garantörüne dönüşme süreci irdelenecek ve Türkiye-Azerbaycan ilişkiler çerçevesinde Nahçıvan faktörünün güncel durumu değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler
Nahçıvan, Moskova Antlaşması, Kars Antlaşması, 10 Kasım 2020 Bildirisi.

Abstract

The South Caucasus region occupies one of the first places in Turkey's foreign policy. The presence of the Turkish-Muslim population in the South Caucasus, has increased the importance of the region in terms of each stage in Turkey's history. Nakhchivan is one of the important strategic points in the South Caucasus and occupies an important place in Turkish politics. Nakhchivan developed for a long time with intensive political support, first from the Ottoman Empire, then from the Turkish Republic. Nakhchivan, located on important strategic transport routes, is a direct link between all the Turkish republics and Turkey. Nakhchivan, located on important strategic transport routes, is a direct link between all the Turkish republics and Turkey. The study will examine the historical development of Nakhichevan's regional significance in Turkey's South Caucasus policy, explore Turkey's path to becoming a guarantor of Nakhichevan, and assess the current state of the Nakhichevan factor within the framework of Turkish-Azerbaijani relations.Keywords
Nakhchivan, Moscow Treaty, Kars Treaty, Declaration of 10 November 2020.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri