Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALGI ÜZERİNE KURULU YÖNETSEL BİR ANLAYIŞ: ALGI’NIN YÖNETİMİ
(AN ADMINISTRATIVE UNDERSTANDING ON PERCEPTION: PERCEPTION ADMINISTRATION )

Yazar : Ahmet TUNÇ  & Ali ATILGAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 228-238
1353    3170


Özet

Algı yönetimi, insanlık tarihinin her aşamasında mütemadiyen kullanılmış olmasına rağmen 20. yüzyıl içerisinde kavramsallaştırılmış bir yöntemdir. İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından kavramsallaştırılan bu yöntem, teknoloji çağı ve bilgi toplumu olarak adlandırılan 21. yüzyılda popülaritesini her geçen gün daha da artırmaktadır. İnsanların bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişmesi aynı oranda bilgi kirliğine neden olmakta, bu durum ise, birçok faktörün etkilediği algıları dış müdahalelere açık hale getirmektedir. Bunun sonucunda ise algılar rahatlıkla yönlendirilebilmekte, kitle hareketleri meydana getirilebilmekte ve toplumsal olaylar rahatlıkla manüple edilebilmektedir. Bu bağlamda gün geçtikçe daha da önemi hale gelen algı yönetimi, bireylerin, devletlerin, şirketlerin ve sivil toplum gibi, kurum ve kuruluşların dikkatini cezp etmektedir. Bu çalışmada; algı kavramının tanımı yapılarak, algı süreci, algıyı etkileyen faktörler ele alındıktan sonra, algı yönetiminin kavramsal ve tarihsel arka planına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Algı, Algı Yönetimi, Kitle Hareketi, Bilgi Toplumu

Abstract

Perception management is a conceptualized method in the 20th century, although it has been used consistently at every stage of human history. Initially conceptualized by the US Department of Defense, this method is increasing its popularity in the 21st century, which is called the technology age and information society. The quick and easy access of people to information leads to information pollution in the same place, which makes the perceptions that many factors are affecting open to external interventions. As a result, perceptions can be easily guided, mass movements can be brought to the scene, and social events can be handled easily. In this context, perception management, which is becoming more and more important day by day, attracts the attention of institutions, organizations, such as individuals, states, companies and civil society. In this study; The conceptual and historical background of perception management has been given after the definition of perception concept and the factors affecting perception process and perception have been discussed.Keywords
Perception, Perception Management, Mass Movement, Information Society

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri