Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALKINMACI DEVLETİN YÜKSELİŞİ, GERİLEYİŞİ VE YENİDEN YÜKSELİŞİ
(RISE, DECLINE AND THE RESURGENCE OF THE DEVELOPMENTAL STATE )

KALKINMACI DEVLETİN YÜKSELİŞİ, GERİLEYİŞİ VE YENİDEN YÜKSELİŞİ

 
Yazar : Kemal AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 420-439
DOI Number: :
Cite : Kemal AYDIN , (2021). KALKINMACI DEVLETİN YÜKSELİŞİ, GERİLEYİŞİ VE YENİDEN YÜKSELİŞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 30, p. 420-439. Doi: 10.26728/ideas.431.
80    105


Özet

Kalkınmacı devlet kavramı savaş sonrası dönemde bir dizi Doğu Asya ülkelerinin hızlı bir şekilde iktisadi büyümelerini açıklamak üzere ortaya çıktı. Kalkınmacı devlet kavramı kurumsal kapasitesi güçlü ve çıkar gruplarından bağımsız hareket edebilen devletlerin kalkınma hedefine ulaşabileceğini vurgulayan bir anlayışa dayanmaktadır. Kalkınmacı devlet literatürü sanayileşmede hükümet müdahalesinin rolü, güçlü devlet kapasitesi ve belirli sosyal koalisyonların önemi üzerinde durdu. Kalkınmacı devlet literatürü iktisattan siyaset bilimi ve sosyolojiye uzanarak, kalkınma, devlet ve toplum ilişkileri ile ilgili o zamana kadar var olan hâkim ortodoks anlayışa karşı güçlü bir alternatif oluşturdu. 1960 ve 1970’li yıllarda bıraktığı derin izler, 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme ve neoliberalizm uygulamalarının başarısızlığı ile son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde tekrar canlandı. Kalkınmacı devlet taraftarları ekonomik büyümenin piyasa uyumundan kaynaklandığı fikrine karşı çıkarak tek bir modelin her ülkede uygulanmasının doğru olmadığını ayrıntıları ile belgelediler ve kalkınmayı temelde bir koordinasyon sorunu olarak ele alıp bu anlayışa katkı yaptılar. Bu makalede kalkınmacı devletin 1970’li yıllarda yükselişi, 1980’lı yıllardan itibaren gerileyişi ve iki binli yıllarda tekrar yükselişi iktisat, siyaset bilimi ve sosyolojik boyutları ile incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
kalkınmacı devletin sosyal ve siyasi temelleri, yeni kalkınmacı devlet

Abstract

The concept of a developmental state emerged to explain the rapid economic growth of a number of East Asian countries in the post-war period. The concept of a developmental state is based on the view that states with strong institutional capacity can act autonomously from different segments of society and can achieve the developmental goal. Development state literatures focused on the role of government intervention in industrialization, state capacity, and the importance of creating social coalitions. Developmental state literature extended from economics to political science and sociology, creating a powerful alternative to the orthodox explanations of economic development. Proponents of developmental state literatures opposed the idea that economic growth is due to neoliberal market orientation, documenting with detail that it is not appropriate to implement a single and abstract model in every country. They have taken development as a coordination problem and contributed to the literatures. The deep traces that developmental state literatures left in the 1960s and 1970s have been surprisingly revived in recent years by the failure of neoliberal policies from the 1980s. In this article, the rise of the developmental state in the 1970s, its decline since the 1980s and its reemergence in the 2000s are examined in terms of economics, political science and sociological dimensions.Keywords
Developmental state, industrial policy, the social and political foundations of the developmental state, new developmental state.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri