Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKTİSAT VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: DAVRANIŞSAL İKTİSAT
(RELATIONSHIP OF ECONOMICS AND PSYCHOLOGY: BEHAVIORAL ECONOMICS )

İKTİSAT VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: DAVRANIŞSAL İKTİSAT

 
Yazar : İsa GÜNEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 450-455
DOI Number: :
Cite : İsa GÜNEŞ , (2021). İKTİSAT VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: DAVRANIŞSAL İKTİSAT. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 30, p. 450-455. Doi: 10.26728/ideas.433.
62    74


Özet

İktisat bilimi, ekonomide karşılaşılan sorunların çözümünde uzun süre matematikten faydalanmıştır. Ekonomideki olguların ölçülebilir nitelikte olması geçmişten günümüze kadar birçok iktisadi teorisyenin matematiksel formülasyonları kullanmasını sağlamıştır. Özellikle AlfredMarshall, IrvingFisher ve John Maynard Keynes gibi farklı ekollerdeki iktisatçılar ortaya koydukları modellerde matematik ilmini yoğun şekilde kullanmışlardır. Ancak bazı iktisadi teorisyenler, iktisadın insan faktörlü sosyal bir bilim olduğunu savunmaktadır. Davranışlar her insana özgü eylemlerdir. Bu yüzden insan davranışları matematiksel bir dille anlatılamayacak kadar karmaşık ve öngörülemezdir. Bu olgu ekonomik olayların sadece matematiksel modellerle ortaya konulamayacağını ortaya çıkarmıştır. Davranışsal iktisat bu noktada insanların ekonomik davranışlarının incelenmesi için psikolojik unsurlarında ele alınması gerektiğini savunarak iktisat bilimine katkı sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Psikoloji, Davranış, İhtiyaç, Davranışsal İktisat

Abstract

Economics has benefited from mathematics for a long time in solving the problems encountered in the economy. The measurable nature of facts in economics has enabled many economic theorists to use mathematical formulations from past to present. In particular, economists from different schools such as Alfred Marshall, Irving Fisher and John Maynard Keynes used mathematics extensively in the models they put forward. However, some economic theorists argue that economics is a social science with human factors. Behaviors are unique to every human being. Therefore, human behavior is too complex and unpredictable to be explained in a mathematical language. This phenomenon has revealed that economic events cannot be revealed only with mathematical models. At this point, behavioral economics contributes to the science of economics by arguing that the psychological elements of people should be considered in order to examine their economic behavior.Keywords
Psychology, Behavior, Need, BehavioralEconomics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri