Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU İHALELELERİNDE ŞİKAYET USULLERİNİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMESİ
(ANALYSING AND EVALUATING OF COMPLAINT FACTORS IN PUBLIC TENDERS )

Yazar : İsmail Ercan BÖRÜ  ; Fatma ÖKDE; Burak ÖKDE & Mehmet DAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 305-314
846    671


Özet

Bu çalışma; ekonomi alanında önemli yer tutan kamu alımları sürecinde gerçekleştirilen ihalelerin, istekliler ve idare arasında oluşan uyuşmazlıklarda, isteklilerin şikayet usüllerini incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, AB direktifleri ile istekliler lehine bazı hakların düzenlenmiş olması, AB adaylık sürecindeki Türkiye’nin de, kamu ihalelerinde istekliler arasında ayrımcılık yapmamasını, fırsat eşitliği sağlamasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen ihalelerde uyumsuzlukların ve anlaşmazlıkların olması doğal karşılanabilmektedir. Bu nedenle, mağdur olduğunu düşünen istekliler farklı yollarla haklarını arayabilmektedirler.

Bu kapsamda, çalışmada ihale kavramı ortaya konulduktan sonra, ihale türlerine kısaca değinilmiştir. İhalelerde oluşabilecek anlaşmazlıklar göz önüne alındıktan sonra, daha sonra isteklilerin şikayet usüllerinin ne olduğu ve nasıl süreçlerden geçebileceği tanımlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Kamu İhaleleri, İhale Anlaşmazlıkları, İhale Şikayet Usülleri

Abstract

The process of public procurement tenders takes an important place in economic field, so that this study examines the complaint procedures of the bidders who have disagreements against to administration. Especially, due to being arranged some rights in favour of EU directives and bidders, it is essential that Turkey, which is within the process of EU candidacy, does not discriminate between bidders in public tenders and should ensure equality of opportunity. In the meantime, disagreements and incompatibility in public tenders can be reacted normally. Therefore, the bidders, who believe being aggrieved, can claim their rights in different ways. In this regard, the concept of tender will clarify in details and then the tender types are discussed briefly in the first chapter. After considering the disagreements that may arise from in tenders, what the complaints procedures are and how bidders go through the processes will define in the second chapter.Keywords
Public Tenders, Tender Conflicts, Tender Complaint Processes

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri