Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI, ZORUNLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ VE ZORUNLULUĞA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI
(IMPLEMENTATION OF MANDATORY BID ON CAPITAL MARKET LAW, MANDATORY BID EXEMPTIONS AND ENFORCEMENTS FOR MANDATORY BID CONTRADICTION )

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI, ZORUNLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ VE ZORUNLULUĞA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI

 
Yazar : Kenan KOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 315-327
DOI Number: :
Cite : Kenan KOÇ , (2017). SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI, ZORUNLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ VE ZORUNLULUĞA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 6, p. 315-327. Doi: 10.26728/ideas.49.
1117    979


Özet

Halka açık anonim ortaklıkta, yönetim kontrolünü sağlayanların, küçük yatırımcıların paylarını almak için bir teklifte bulunmaları zorunludur. Buna, pay alım teklifi zorunluluğu denmektedir. Burada kullanılan yönetim kontrolünün değişmesi terimi, yalnızca yönetimin el değiştirmesi için değil; aynı zamanda yönetim kontrolünün ilk defa elde edilmesi halini de kapsar. Böyle bir durumunda küçük yatırımcı paylarını adil bir fiyat üzerinden satıp ortaklıktan çıkabilir. Bu fiyatın adil olmasını, sürecin şeffaf olmasını, ödemenin yapılma şeklini, faizle ilgili hükümleri ve bu zorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları kanun ve tebliğ güvence altına almıştır. Pay alım teklifi zorunluluğu mevzuatımıza ilk kez 1992 yılında girmiştir. 6362 sayılı yeni kanunun 25nci ve 26ncı maddelerinde ve ikincil mevzuat olan II-26.1 sayılı tebliğde düzenlenmiştir. Pay alım teklifi zorunluluğu yalnızca halka açık anonim ortaklıklarda söz konusu olabilecektir.Anahtar Kelimeler
Zorunluluk, Sermaye, Piyasa

Abstract

In a publicly-held joint venture, those who provide management control are obliged to make a proposal to receive the shares of small investors. This is called mandatory share purchase proposal. The change in management control used here is not only for the management to change hands, as well as the first time management control is achieved. In such a case, small investors may sell their shares at a fair price and come out of the partnership. And that guarantees and cause a fair price, transparent transaction, made payment, the provisions related to interest, and applied sanctions if this obligation is not met. The obligation of share purchase was introduced in 1992 for the first time in our legislation. In the 25th and 26th articles of the new law numbered 6362 and in the secondary legislation numbered II-26.1. The obligation of quotation bid may only be the subject of publicly held joint stock companies.Keywords
Mandatory, Capital, Market

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri