Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK KRİZİN KOBİ’LER ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(EFFECTS OF ECONOMIC CRISES ON SMES: A FIELD RESEARCH IN KAHRAMANMARAS )

Yazar : Yücel AYRIÇAY  & Feyzi YAŞAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 45-67
2481    1237


Özet

Bu çalışmanın amacı, 2008 ekonomik krizinin Kahramanmaraş ili tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerindeki finansal etkilerini belirlemektir. Çalışma, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’na bağlı, personel sayısı 10-249 arası olan KOBİ’ler üzerinde yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler anket yoluyla derlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yaşanan ekonomik kriz, Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmeyi olumsuz etkilemiştir. Finansal planlama, ihracat, ithalat yapmayan, finans yöneticisi bulundurmayan ve finansal kararların alınmasında işletme dışından profesyonel destek almayan işletmelerin daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. İşletmelerin krizden etkilenme derecesi, işletmenin faaliyet yaşı ve istihdam ettiği işçi sayısına göre farklılık göstermemekte, hukuki yapısı, yönetim yapısı ve faaliyet alanına göre farklılık göstermektedirAnahtar Kelimeler
Ekonomik Kriz, KOBİ, Kahramanmaraş

Abstract

The main objective of this study is to evaluate the effect of 2008 economic crises on Kahramanmaraş SMSs that is operating in textile sector. In this context, research activities were supported field research in Kahramanmaras Chember of Industry and Commerce depending on the number of employees in SMEs between 1-249. The data obtained from questionnaries. The results of this study shows that the economic crise have been effected negatively on the many enterprises operating in Kahramanmaras. Findings show enterprises exposed to more negative effects if they do not make financial planing, exporting or importing, and haven’t got financial manager. Degree of the crise differs according to firm’s legal sturcture, management structure and operating field. Firms’ age and number of employee are not effectKeywords
Economic Crise, SME, Kahramanmaras

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri