Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINLARIN SERBEST MESLEK SAHİBİ OLMALARININ ÖZEL KREDİLERLE FİNANSMANI: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
(FINANCING THE WOMEN’S SELF EMPLOYMENT WITH PRIVATE CREDITS: A COMPARISIN BETWEEN EUROPEAN UNUION AND TURKEY )

Yazar : Okyay UÇAN  ; Cemil Serhat AKIN; Başak Gül AKAR & İpek TEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 350-362
1169    892


Özet

Dünyada kadının sosyal gücünün erkeklere göre daha fazla olduğu bir gerçektir. Buna karşın kadınların işgücündeki payı en gelişmiş ülkelerde bile % 50’ler seviyesinde değildir. Bu çalışma kadınların serbest meslek sahibi olmalarındaki etkenleri hem teorik hem de ampirik bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Ampirik olarak Türkiye ve 27 Avrupa Birliği ülkeleri için 2001-2014 döneminde panel veri yöntemi kullanılarak özel sektör kredileri, gelir düzeyi, işgücüne katılım oranları ve kadınların kendi işine sahip olmaları arasındaki ilişkinin varlığı incelenecektir. İlgili değişkenler arasında güçlü bir ilişki bulunması amaçlanmaktadır. Özel sektör kredilerinin kendi işini kuran kadınların payını düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bunun anlamı pazarda kadın girişimciler erkek girişimciler tarafından domine edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Panel veri analizi, Kadın işgücü, Avrupa, Türkiye

Abstract

It is reality that the social ability of the woman is more than the man in the world. Nevertheless the share of the labor is not more than 50 percent in the developed countries too. This study aims to consider both theoretical and empirical sides of the factors of the women’s self-employment. In the empirical part panel data is used for inquiring the relationship between private sector credits, income level, labor force participation rate and women’s self-employment. In the study that has data covering 2001-2014 appropriate tests are done for 27 EU countries and Turkey. Breusch&Pagan LM test, fixed effect test and Haussmann test are used to choose which one of the Pooled, Fixed or Random Effect Models is more suitable for the data. It is expected that there is powerful relation between the variables.Keywords
Panel data analysis, Women employment, Europa, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri