Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIBRIS’TA ÇEKİRGE VERGİSİ UYGULAMASI
(LOCUST TAX IN CYPRUS )

Yazar : İhsan Seddar KAYNAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 376-392
778    556


Özet

Kıbrıs Adası 1878 yılında Britanya İmparatorluğunca işgal edildikten sonra adada vergilerin daha etkin toplanıldığı görülmektedir. Vergilerin etkin toplanılmasının yanında yeni vergi olarak sadece iki vergi tahsil edilmeye başlamıştır. Britanyalıların idaresine girdikten sonra adada her yıl düzenli çekirgelerle mücadele kampanyaları yapılmaya başlanmış ve bunu finanse etmek için 1881 yazında Çekirge Vergisi adı altında bir vergi alınmaya başlamıştır. 19.yy boyunca adanın en önemli sorunlarından birisi çekirgeler olmuş ve yeni yönetim çekirgelerle mücadele edebilmek için bu yeni vergiyi icat etmiştir. Verginin toplanması için özel bir dönem belirlenmemiş ve mevcut vergilere belirli oranlarda ilaveler yapılarak tahsil edileceği için de tahsilatı yıl içine yayılmıştır. Dünyada başka bir örneği olmayan bu verginin, adada yaşayan herkesten belirli oranlarda alınıyor olması ve her yıl düzenli toplanması sonucunda Çekirge Fonunda önemli miktarda para birikmiştir. Ada bütçesinden ayrı olarak toplanılan Çekirge Fonu, çekirge kampanyaları dışında adanın bayındırlık hizmetlerinde de kullanılmıştır. Çalışmada çekirge vergisinin konuluşu, vergiyi oluşturan kalemlerin değişimi, kaç yıl toplandığı, yürürlükten kaldırılışı ve çekirge fonunda biriken paranın farklı kullanımları ele alınmıştır. Çekirge Vergisi olarak bilinen 1881 yılında yayınlanan 12. Emirnamenin özgün metni ve Türkçe çevirisi de yazının ekinde sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Çekirge Vergisi, Bütçe, Kıbrıs, Britanya İşgali

Abstract

Taxation has been gathered more effectively since Cyprus was occupied by the British Empire in 1878. Besides the effective collection of taxes, only two new taxes had begun to be collected. After British occupation, locust campaigns were started in 1881, and arranged every year that the locust campaign expenditure supported by new tax namely “Locust Tax”. During the 19th century, one of the most important problems of the island was the locust, and the new administration invented this new tax to destruct locusts. There was no exact period for the collection of tax which had been spread through the whole year and, its rates were determined existing tax rates at certain rates. A significant amount of money had accumulated in the Locust Fund as a result of regular collection, this tax was a unique in the world that being picked up at certain rates from every person in the island. The Locust Fund, which was collected separately from the goverment budget, had also been used in the public works apart from the locust campaigns. The study examines the use of locust tax, the change of schedules, the number of years in which they were collected, the suspending the tax, and the different uses of the locust fund. “Ordinance No XII, 1881” known as the Locust Tax, and its Turkish translation are included in the text.Keywords
Locust Tax, Budget, Cyprus, British Occupations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri