Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BIST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARININ TFRS 5 ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE OF BIST (ISTANBUL STOCK EXCHANGE) 100 AND 30 INDEXED FIRMS IN THE FRAMEWORK OF TFRS 5 )

Yazar : Aynur AKPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 49-63
791    827


Özet

Duran varlıklar satış amacıyla elde edilmişse ya da satış amacıyla elde bulunduruluyorsa TFRS 5’e göre dönen varlıklar içerisinde “Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlık ” başlığı altında ayrı raporlanmalıdır. Bu varlıklara ait borçlar da bilançoda diğer borçlardan ayrı olarak gösterilmelidir. Duran varlıkların azalması ve dönen varlıkların artması sonucunu doğuran bu değişiklik, şirketlerin likidite problemlerinin tespitinde kullanılan işletme sermayesine ve likidite rasyolarına olan etkisinin değerlendirmesi açısından önem arz etmektedir. Satış amaçlı olarak sınıflandırılan bir duran varlık veya varlık grubu, ilk muhasebeleştirme tarihinde ve ileriki raporlama zamanlarında; ilgili varlığın veya varlık grubunun net defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile değerlemeye tabi tutulmakta ve bu varlıklar için amortisman ayrılması durdurulmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerde satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların; sahip olunduğunda, dönem sonu değerlemelerinde ve elden çıkarılmasında, yapılması gereken muhasebe kayıtları standarda ve vergi mevzuatına göre örneklerle açıklanmıştır. Bununla birlikte, BIST 100 ve 30 endeksindeki firmaların Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnot açıklamaları 10 yıl itibarıyla tek tek incelenmiş ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabı kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada satış amaçlı duran varlık gurubunun kullanımının bankalarda daha yüksek olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, TFRS 5, Gerçeğe Uygun Değer, Durdurulan Faaliyetler

Abstract

If non-current assets are obtained for sale or held for sale, should report as current assets group under the title of “Non-Current Asset Classified as For Sale” based on IFRS 5. Debts belonging to these assets should be shown as a separate item from the others debts in the balance sheet. This case results in a decrease in the non-current assets and an increase in the current assets, is important for enabling evaluation on the effect of the net working capital and liquidity ratios for identifying liquidity problems of the companies. A non-current asset or group of assets, classified as held for sale, are evaluated at the lower of fair value less costs to sell and net book value of the related asset at the time of initial accounting and at future reporting times or asset group and their amortization process is ceased. In this study, accounting records of non-current assets held for sale in enterprises, which should be made at the time they are owned, they are evaluated at the end of the period and they are disposed, are explained with examples in agreement with standard and tax legislation. In addition, independently audited financial statements and footnote explanations published on the Public Disclosure Platform of companies in BIST 100 and 30 indices have been examined individually for 10 years and it has been determined whether the accounts for assets held for sale are used. The study shows that the usage of “non-current asset held for sale” account is higher in banks.Keywords
Asset held for sale, TFRS 5, Fair Value, Discontinued Operations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri