Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VARLIK VERGİSİ UYGULAMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE APPLICATION OF ASSETS TAX )

Yazar : Furkan KILINÇ  & İsmail Ercan BÖRÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 393-399
888    763


Özet

Varlık Vergisi, 1942 tarih ve 4305 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir. Çıkarılan bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kişisel servet sahibi olan yurttaşlarını varlık vergisi mükellefi yaparak kamu harcamalarına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Ancak varlık vergisi o yıllarda daha fazla servete sahip olan gayrimüslim halkın mallarına el koymak için çıkardığı iddialarına neden olmuştur. Kanunun yürürlükte olduğu süre içerisinde birçok aksaklıkların meydana geldiği görülmüştür. Hatta verginin tahsil edilememesi nedeniyle çalışma kampına gönderilen mükelleflerden birkaçı kampta hayatlarını kaybetmiştir. Yaşanan bu elim hadiseler nedeniyle varlık vergisi kanunun ömrü uzun olmamış ve 17 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı ‘’Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun’’ ile yürürlükten kaldırmıştır. Üzerinde fazla düşünülmeden, ülkenin ve toplumun temel dinamikleri göz ardı edilmeden oluşturulan bu kanunun, günümüzde ele alınıp değerlendirilmesi gelecekte çıkarılacak kanunlar için ders niteliğinde olmuştur. Sonuç olarak Varlık Vergisi, her ne kadar ağır ekonomik şartların bir zorunluluğu gibi gösterilse de, Cumhuriyet döneminde çıkarılan kanunlar arasında ömrü kısa ama sonuçları ağır olan bir kanun macerası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Varlık Vergisi uygulamasına gidilmesinin nedenleri, uygulama süreci ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Varlık Vergisi, Vergi Hukuku.

Abstract

The Asset Tax was accepted by the vote assembly in the Turkish Grand National Assembly with the Law No. 4305 dated 1942. The main aim of this law is that to make contributions to public expenditures who are personal wealth owners liable for asset tax. However, it is claimed that enacted to confiscate property of non-Muslim people who have more wealthy than others. It has been observed that many disruptions have occurred during the period in force of the Act. Moreover, some of the taxpayers who were sent to the labor camp due to the inability to collect the tax have lost their lives in the camp. Due to these painful incidents, the life of the asset tax has not been long and it has been abolished by the Law No. 4530 dated March 17, 1944, entitled "The Law on the Abatement of the Survival Tax Survey". This law that has been created without considering the basic dynamics of the country and the society, has been treated as a course for the laws to be taken into consideration in the future. As a result, although the asset tax is shown as a necessity of the heavy economic conditions, it is obvious that the life expectancy is short and a law adventure whose consequences are severe. In this study, some evaluations will be made on the implementation process and its results and also the reasons for applying asset tax.Keywords
Asset Tax, Tax Law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri