Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EMPIRICAL STUDY ON THE USE OF SOCIAL MEDIA IN HUMAN RESOURCES EMPLOYMENT PROCESS
(AN EMPIRICAL STUDY ON THE USE OF SOCIAL MEDIA IN HUMAN RESOURCES EMPLOYMENT PROCESS )

Yazar : Serkan ADA  & Özlem AKDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 427-436
1021    910


Özet

Sosyal medya son zamanlarda ortaya çıkan sadece bireyleri değil işletmeleri de etkileyen bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün küresel ve hızlı değişen iş dünyasında, işletmeler sosyal medyayı reklam, pazarlama, müşteri hizmetleri vb. başta olmak üzere birçok operasyonda kullanmaktadır. Uygulamaya bakıldığında, işletmeler sosyal medyayı sadece adı geçen işletme operasyonlarda değil, insan kaynakları (İK) işe alım sürecinin değişik safhalarında da kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın İK operasyonlarındaki kullanımını ve İK performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Daha da ayrıntılı belirtmek gerekirse, bu çalışma sosyal medyanın işe alım öncesinde, işe alımda ve işe alım sonrasındaki kullanımının İK performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın bulgularına göre, işe alım öncesinde ve işe alımda sosyal medya kullanımı ile İK performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. İşe alım sonrası sosyal medya kullanımı ile İK performansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, insan kaynakları, işe alım

Abstract

Social media is a recent phenomenon having a significant influence not only on individuals but also on businesses. In today’s global and rapid business environment, businesses use social media in their operations in a variety of ways including advertising, marketing, customer service, etc. Businesses use social media not only in such business processes, but also human resources (HR) operations, including different stages in employement process. The objective of this study is to examine the use of social media in HR operations and its impact on HR performance. More specifically, the current study examines the impact of social media use in pre-employment, employment, and post-employment stages of HR operations. The findings of this study reveal that there is a positive and significant relationship between social media use in pre-employment as well as social media use in employment stage in HR operations, while post-employment stage social media use does not have a significant impact on HR performance.Keywords
Social media, human resources, employment, recruitment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri