Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ STAJ UYGULAMALARININ ETKİNLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ
(EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF INTERNSHIP APPLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Nigar ÖZÇETİN  ; Barış ÜNVER; Abdullah ŞENGÖNÜL & Yener Kortan TOSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 437-443
1000    750


Özet

Mesleki eğitim uygulamaları açısından meslek yüksekokullarının önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle mesleki konularda yeterli, gerekli donanıma sahip, işletmelerin talep ettiği işgücünün yetiştirilmesi açısından staj uygulamaları ise, işletme-öğrenci-okul işbirliklerinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu konunun önemi düşünülerek çalışmamızda SBMYO bölümlerinde yapılan staj uygulamalarının, staj yapılan kuruma ve öğrenciye olan katkısı, karşılaşılan sorunlar, kurumların ve öğrencilerin beklentileri, kurum yetkililerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin 2017 yaz döneminde staj yaptıkları yerler belirlenip, stajdan sorumlu olan kişilerle derinlemesine mülakat yapılarak işyerinin beklentileri ve eğitime katkısı araştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Meslek Yüksekokulları, Staj, Staj Uygulamaları, Etkililik ve Verimlilik

Abstract

In terms of vocational education practices, the importance of vocational higher schools is increasing. Internship applications in terms of training of the workforce, which are required in professional matters and which have necessary equipments and which are required by the enterprises, have great importance in terms of ensuring business-student-school cooperation. Considering the importance of this matter, we will try to determine the internship applications made in social sciences vocational college departments, the contribution of the internship institution and students, the problems encountered, the expectations of the institutions and students, in line with the opinions of the institutional authorities. For this purpose, Bozok University Social Sciences Vocational School students will determine where they have completed their internships in the summer of 2017 and will be interviewed with the persons in charge of the internship, so that the workplace's expectancy and education contribution will be investigated.Keywords
Vocational Schools, Internship, Internship Practices, Efficiency and Productivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri