Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENEBİLİRLİĞİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
(A REVIEW ON THE EXHAUSTION OF ENERGY RESOURCES FROM THE ECONOMIC AND FINANCIAL PERSPECTIVE )

Yazar : Mustafa GÖZEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 465-483
1152    921


Özet

Dünya enerji talebinin tamamına yakın kısmı, hidrokarbon esaslı enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu enerji kaynaklarının temel özelliği, tüketildiklerinde yerine yenisinin konulmasının mümkün olmamasıdır. Bu özellik, enerji kaynaklarının tükenmesine karşı kaygı oluşturmaktadır. Dünyada 1970’li yıllara kadar enerji kaynaklarının yeterliliği konusu gündeme gelmemiştir. Ancak 1973-1974 yıllarında petrol fiyatlarındaki artış, enerji kaynaklarına yönelik kaygı oluşturmuş, bu kaygı zamanla artmış ve sonuçta enerji kaynaklarının tükenebilir olduğu olgusunun genel kabul görmesine yol açmıştır. Diğer taraftan, günümüzde sınırlı kaynakların tükenmesinin, ekonomik yaşamı nasıl etkileyeceği tartışılan konuların başında gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir enerji kaynağının rezervi ve bu rezervden üretim miktarı ve ikincil üretim olanakları, o kaynağın tükenebilirliğini belirleyen temel unsurlar olacaktır. Ancak uzun dönemde teknolojik gelişmeler, enerji kaynaklarının tükenme hızını ve ömrünü belirleyecek temel faktör olarak görülmektedir. Bunun yanında enerji kaynakları için opsiyon fiyatlama teorisinin uygulaması çerçevesinde erteleme, değiştirme ve kapatma seçeneklerinin şirket değerini artırdığı görülmüştür. Bu nedenle, yerine yenisinin konulması mümkün olmayan enerji kaynaklarından optimum yararın sağlanması hedeflenmelidir.Anahtar Kelimeler
Enerji kaynakları, tükenebilir kaynaklar, tükenmeyen kaynaklar

Abstract

Almost all energy needs of the world are met by hydrocarbon resources. The basic feature of these energy resources is that they are exhausted once they are used. This feature causes concerns regarding the exhaustion of energy resources. In the world, the exhaustion of energy resources did not came to the agenda until 1970s. However increases in oil prices in 1973 and 1974 caused concerns regarding the exhaustion of energy resources, and this concern increased in the course of time. At the end, it became generally accepted reality all over the world. On the other hand, how the exhaustion of limited resources will affect the economic life is one of the topics discussed today. In the future, the reserve of the energy resource, the extraction from it, possibilities of secondary production will be the main factors determining the exhaustion of the related energy resource. However it is estimated that technological developments be the driving factor to determine the exhaustion and life of energy resources in the long run. In addition, it has been observed that options for deferral, replacement and shutdown increase the value of the company in the framework of the application of the option pricing theory for energy resources. For this reason, the target would be to utilize optimally energy resources, which are non-renewable in nature.Keywords
Energy resources, exhaustible resouces, inexhaustible resources

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri