Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBBİNG DAVRANIŞLARI ve TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI
(FIELD RESEARCH ON MOBBING AND BURNOUT )

Yazar : Süleyman ERTÜRK  ; Melek YARDIMCIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 1-10
2305    1092


Özet

Mobbing ve tükenmişlik son yıllarda örgütlerin başa çıkmakta zorlandığı örgütsel davranış sorunları arasındadır. Mobbing, bireyinlerin maruz kaldığı psikolojik şiddet ve rahatsız edici davranışlar ile ilgilidir. Tükenmişlik ise, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili olarak yaşadığı enerji düşüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, örgütsel mobbing davranışlarına yönelik algıların, tükenmişlik algısına etki edip etmediğine ilişkin hipotezler test edilmiştir. Bir kamu üniversitesi bünyesinde çalışan 119 personel üzerinde yapılan çalışmanın bulguları; iş yerinde mobing” ölçeğine yönelik algılamaların, tükenmişlik algısı üzerinde %34,8 etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Mobbing, Psikolojik Şiddet, Tükenmişlik, Boyutlar

Abstract

Mobbing and burnout forced to deal with the organization are among the organizational behavior problems in recent years. Mobbing are related to psychological violence and disturbing behavior exposed individuals. Burnout, individual work experiences regarding life is defined as a decrease in energy. In this study, the perception of organizational mobbing behavior, hypotheses as to whether the effect on the perception of burnout tested. The findings of the study on 119 staff working in a state university mobbing perceptions of the scale, it reveals that 34.8% have an effect on the perception of burnout.Keywords
Mobbing, Burnout, Scale.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri