Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OECD ÜLKELERİNİN ÇEŞİTLİ SAĞLIK VE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF OECD COUNTRIES IN TERMS OF VARIOUS HEALTH AND SOCIAL INDICATORS )

Yazar : Ali YILMAZ  & Ahmet KAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 129-140
964    877


Özet

Gelişmişlik göstergesi olarak ifade edilen değişkenler açısından ülkelerin mevcut durumu analiz edildiğinde bazı göstergeler açısından iyi performansa sahip ülkelerin farklı göstergeler açısından düşük performans sergilediğini görmek mümkündür. Bu nedenle birden fazla kriterin aynı anda değerlendirmeye tabi tutulması daha faydalı ve kullanışlı sonuçlar verecektir. Bu çalışma ile OECD üye ülkelerinin temel sağlık göstergeleri, yaşam memnuniyeti, sağlık ve sosyal alanda sahip oldukları istihdam düzeyi gibi gelişmişlik ölçütü sayılabilecek kriterler açısından bir değerlendirme yaparak sıralanması amaçlanmıştır. Ülkelerin sıralaması gri ilişkisel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda doğumdan beklenen yaşam süresi, toplam sağlık ve sosyal istihdam, algılanan sağlık durumu, yaşamdan memnuniyet düzeyi, anne ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve kaybedilen potansiyel yaşam yılları değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Değerlendirilen göstergeler açısından en iyi durumda olan ülkeler Norveç, İsviçre ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkeleri olurken; Macaristan, Türkiye ve Meksika son sıralarda yer almıştır.Anahtar Kelimeler
OECD, Gri ilişkisel analiz, Sağlık göstergeleri, Sosyal göstergeler

Abstract

When the current situation of countries is analyzed in terms of variables expressed as development indicator, it is possible that some countries with good performance in terms of some indicators can show low performance in terms of different indicators. Therefore, assessment more than one criterion at the same time will give more helpful and useful results. This study aims to rank the OECD member countries in terms of criteria that can be regarded as development criteria, such as basic health indicators, life satisfaction, health and social status. The ranking of the countries was carried out by the grey relational analysis method. In this context, life expectancy at birth, total health and social employment, perceived health status, level of life satisfaction, maternal mortality rate, infant mortality rate and potential years of life lost are included in the analysis. Countries that are in the best position in terms of assessed indicators are Northern European countries such as Norway, Switzerland and Sweden; Hungary, Turkey and Mexico took place at the end.Keywords
OECD, Grey relational analysis, Health indicators, Social indicators

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri