Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNDİGO LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF INDIGO LEADERSHIP BEHAVIORS ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP )

Yazar : Mehmet POLAT  & Zahide AKDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 38-47
2222    1385


Özet

Bu çalışmanın amacı literatüre yeni bir kavram olarak eklenen indigo liderlik davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisinin olup olmayacağını tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan hipotezleri test etmek için Gaziantep ilinde büyük alışveriş merkezi bünyesindeki işletmelerde yönetici pozisyonundaki 259 kişi üzerinde anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz bulguları indigo liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca indigo liderlik davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde %42,6 oranında pozitif yönde etki ortaya çıkarabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
İndigo Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık

Abstract

The objective of this study is to identify whether indigo leadership behaviors, which have been added to the literature as a new concept, have an effect on the organizational citizenship behavior. To this end, to test the hypothesis, we have applied a survey to 259 executives in the businesses in the large shopping center in the city of Gaziantep and analyze the data with SPSS program. Analysis of the findings has revealed that there is a medium-level, positive and significant correlation between the indigo leadership and sub-dimension of the organizational citizenship. In addition, we have concluded that indigo leadership behaviors may provide the positive impact of 42,6% on the organizational citizenship behaviors.Keywords
Indigo Leadershıp, Organizational Citizenship

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri