Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Doç.Dr. H.Seçil FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı


Kahramanmaraş / Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelcen KÖK & Münire Gökçe KALKAN  
ETİK-SİYASET-EYLEM İLİŞKİSİ: DÜNDEN BUGÜNE İNSANIN SİYASAL VAR OLUŞUNA İLİŞKİN BİR SORGULAMA
Ss, 243-252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.207
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Murat YORULMAZ  
MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMANIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Ss, 253-261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.205
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Birol ERKAN & Huri Gül AYBUDAK  
ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE ALIGNMENT OF TURKEY AND SOUTH KOREA WITH THE HELP OF TRADE COMPLEMENTARITY INDEX
Ss, 262-268
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.210
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Emine KARAKAPLAN ÖZER ; Hande İNAN & Gamze MURATHAN  
KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ CİNSİYET VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 269-279
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.211
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yunus ADIGÜZEL  
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE FİNANS AÇISINDAN MODELLENMESİ
Ss, 280-294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.212
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Zahide AKDOĞAN  
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 295-310
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.208
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Halil SUNAR & Refik YILMAZ  
YİYECEK- İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ VE HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ AHS YÖNTEMİ İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 311-320
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.216
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

H. Mustafa PAKSOY & Meryem GÜL  
SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 321-332
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.213
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Bilal ERDEM & Refik YILMAZ  
İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI: KONYA İLİ ARAŞTIRMASI
Ss, 333-349
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.214
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nevin AYDIN  
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
Ss, 350-356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri