Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ & Yrd.Doç.Dr. Bengü HIRLAK

Editör Yardımcısı


Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOnur DÜNDAR  
MERKANTİLİZME KARŞI OSMANLI İMPARATORLUĞU
Ss, 239-247
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.40
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

B. Dilek ÖZBEZEK & H.Mustafa PAKSOY  
LİDERLİK ETME MOTİVASYONU VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ YETERLİLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 248-269
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.42
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet AKYOL & Pınar HAYALOĞLU  
KURUMSAL YAPININ ÜLKELERİN VARLIK FONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Ss, 270-279
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.44
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mahmut BAKIR & Özlem ATALIK  
HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE E-HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: Y KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 280-293
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.46
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sedat ÇOŞKUN & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
AN EMPIRICAL RESEARCH FOR THE DETERMINATION OF VARIABLES WHICH AFFECT THE EXPLANATION LEVEL OF ACCOUNTING AND REPORTING STANDARDS
Ss, 294-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.47
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İsmail Ercan BÖRÜ ; Fatma ÖKDE; Burak ÖKDE & Mehmet DAĞ  
KAMU İHALELELERİNDE ŞİKAYET USULLERİNİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMESİ
Ss, 305-314
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.48
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kenan KOÇ  
SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI, ZORUNLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ VE ZORUNLULUĞA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI
Ss, 315-327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.49
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nihal ALOĞLU  
SOSYAL SERMAYENİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI
Ss, 328-343
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.50
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Barış ÖZTUNA  
EXAMINATION OF GRADUATE THESES WRITTEN IN SOCIAL INSURANCE FIELD IN TURKEY
Ss, 344-349
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.54
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Okyay UÇAN ; Cemil Serhat AKIN; Başak Gül AKAR & İpek TEKİN  
KADINLARIN SERBEST MESLEK SAHİBİ OLMALARININ ÖZEL KREDİLERLE FİNANSMANI: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
Ss, 350-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.55
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Engin KANBUR & Mustafa CANBEK  
EXAMINING EFFECTS OF ROLE STRESSORS (ROLE AMBIGUITY AND ROLE CONFLICT) ON INTENTION TO LEAVE, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND PERCEIVED INDIVIDUAL PERFORMANCE
Ss, 363-375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.58
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İhsan Seddar KAYNAR  
KIBRIS’TA ÇEKİRGE VERGİSİ UYGULAMASI
Ss, 376-392
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.59
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Furkan KILINÇ & İsmail Ercan BÖRÜ  
VARLIK VERGİSİ UYGULAMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 393-399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.61
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Berna ÖZÇELİK  
2008 GLOBAL KRİZİNDE TÜRKİYE’DE FAİZ ORANLARININ DÖVİZ KURLARINA ETKİLERİ
Ss, 400-414
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.56
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa TAŞLIYAN ; Tuba BIYIKBEYİ & Merve DEMİRBANKA  
TEKNOLOJİ KABUL DÜZEYİ İLE KARİYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERİSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ss, 415-426
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.62
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Serkan ADA & Özlem AKDEMİR  
AN EMPIRICAL STUDY ON THE USE OF SOCIAL MEDIA IN HUMAN RESOURCES EMPLOYMENT PROCESS
Ss, 427-436
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.64
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nigar ÖZÇETİN ; Barış ÜNVER; Abdullah ŞENGÖNÜL & Yener Kortan TOSUN  
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ STAJ UYGULAMALARININ ETKİNLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 437-443
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.65
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İsmail BAKAN ; Burcu ERŞAHAN; Tuba BÜYÜKBEŞE; Mustafa Tuncer OKUMUŞ & Ayşegül AKMEŞE  
ÖĞRETMENLERİN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARINDA (ÖRGÜTSEL STRES, İŞ YÜKÜ, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ) ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Ss, 444-464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.53
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa GÖZEN  
ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENEBİLİRLİĞİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
Ss, 465-483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.66
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri