Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLAK & Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Editör Yardımcısı


Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmre KAYA  
OMBUDSMANLIK KAVRAMI VE DÜNYADA OMBUDSMANLIK UYGULAMALARI
Ss, 153-173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.96
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜKETİCİLERİN TUTUMLARININ GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE BELİRLENMESİ
Ss, 174-188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.89
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Reyhan CAFRI  
TEKNOLOJİK YAYILMANIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ss, 189-199
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.93
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zübeyir TURAN  
TÜRKİYE’DE TARIMSAL MAL TİCARETİNİN VE HAYVANCILIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1990-2014)
Ss, 200-209
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.95
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Abdulkadir CESUR  
MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ FİKİR CEREYANLARINI MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK
Ss, 210-222
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.97
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömer SEVEN & Songül ALTINIŞIK & Abdullah ELMAS  
TÜRK HUKUKUNDA ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİN HAKKI
Ss, 223-244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.98
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Serhat DAĞLI & Meriç Esat BEBİTOĞLU  
A FOCUS GROUP STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRODUCT INNOVATION AND BRAND PERCEPTION OF THE EMPLOYEES.
Ss, 245-261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.99
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İbrahim BOZACI & Yunus Bahadır GÜLER  
THE ROLE OF SIMILAR AND COPYCAT BRAND PERCEPTIONS ON PURCHASE INTENTION OF STORE BRANDS: A FIELD STUDY IN PROVINCE OF KIRIKKALE
Ss, 262-273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.101
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Özgür DEMİRTAŞ & D.Mehmet BİÇKES & Celal YILMAZ  
ÖRGÜTSEL KİMLİK VE GÜVEN ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ss, 274-285
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.103
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Umut Tolga GÜMÜŞ & Çağrı KÖROĞLU & Yeliz BULAK  
BIST 30 SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Ss, 286-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.105
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Himmet KARADAL & Ethem MERDAN & Erol KOYUNCU & İbrahim İRİŞ  
HİZMET KALİTESİ PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ss, 305-317
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.106
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zekai ÖZTÜRK & Gülhan GÖK  
BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Ss, 318-327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.107
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Murat YILMAZ & Elif ŞEN  
TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Ss, 328-338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.110
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Tahir AKGEMCİ & Abdalmajed ALALOUL & Esra KIZILOGLU & Serap KALFAOĞLU  
EXISTENCE OF NEPOTISM IN ASSOCIATIONS AND ITS EFFECTS ON EMPLOYEE MOTIVATION AND PERFORMANCE
Ss, 339-352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.113
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Uğur ÇİÇEK & Kübra UĞUR  
TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ ANALİZİ: 2012-2017 DÖNEMİ
Ss, 353-364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.120
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri