Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru ÇİFTÇİ & Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLAK

Editör Yardımcısı


Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMete Kaan KAYNAR & Gökhan AK  
1980 DARBESİ SONRASI TÜRKİYE’DE ANA AKIM SOL PARTİLER
Ss, 365-375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.119
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Tevfik KARTAL  
DETERMINATION OF CURRENT SITUATION OF SUSTAINABILITY REPORTING IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS UPON BANKS INCLUDED IN BIST SUSTAINABILITY AND BIST 100 INDICES
Ss, 376-387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.122
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Aslı KÖSE ÜNAL & Enver AYDOĞAN  
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KAMU HASTANELERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
Ss, 388-399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.123
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Neslihan KOÇ & Fatma Merve YANDIK  
KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE VERGİ TAKOZUNUN TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ss, 400-413
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.130
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Durdu Mehmet BİÇKES & Özgür DEMİRTAŞ & Celal YILMAZ  
MESLEKİ STRES, TÜKENMİŞLİK, İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİ
Ss, 414-422
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.131
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ergün KARA  
ÖRGÜTLERDE STRATEJİK LİDERLİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 423-436
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.133
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU  
PAZAR YÖNLÜLÜK VE ÖRGÜT STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA -Kaynak Tabanlı Görüş Perspektifinde-
Ss, 437-451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.129
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Merve KAPLAN  
POST-YAPISALCI KURAM İLİŞKİSİNDE FEMİNİZM
Ss, 452-462
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.128
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yahya GÜNAY & Esra Gökçen KAYGISIZ & Murat AYAR  
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE AR-GE HARCAMALARININ PAYI: BORSA İSTANBUL (BİST) ÖRNEĞİ
Ss, 463-473
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Mustafa TAŞLIYAN  
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Ss, 474-484
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.132
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Suzan ERGÜN & Cebrail TELEK  
TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Ss, 485-493
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.135
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri