Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. H.Seçil FETTAHLIOĞLU

Yardımcı Editör(ler)


Kahramanmaraş/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFikret YAMAN  
TELEVİZYON KANALLARININ REKLAM SLOGANLARININ REKLAMIN FONKSİYONLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 578-587
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.461
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gamze ÖZCAN & Fatma CANDEMİR  
İŞE YABANCILAŞMANIN SANAL KAYTARMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVM ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 588-602
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.464
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Cemil ERARSLAN  
TÜRKİYE’NİN 2003-2021 DÖNEMİNDEKİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 603-618
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.469
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

OKAN DİLEKOĞLU  
TÜRKİYEDEKİ MORTGAGE KREDİ KULLANIMININ KONUT SATIŞINA ETKİSİ Ss, 619-629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.468
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa Şeref AKIN & Rojda YILDIZ  
DİYARBAKIR TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKAMAMASININ SEBEPLERİNİN ETNOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Ss, 630-635
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.473
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet DEMİR  
ISO 1. 500 VE 2. 500 NİCE KODU 322 OLAN FİRMALARIN TOPSİS ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 636-651
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.459
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nurgül ERDAL  
THE EFFECT OF RELATIONSHIP ORIENTATION AND MENTORING PRACTICES ON EMPLOYEE PERFORMANCE Ss, 652-664
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26728/ideas.472
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri