DAĞITIM KANALLARINDAKİ ARACILARIN TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-36
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1025-1035
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonominin statikleri her geçen gün değişerek dinamik bir hal almaktadır.Böyle ekonomilerde üreticinin ve tüketicinin iletişim kurması ve paylaşım sağlaması çok güçtür.Bu anlamda tüketim mallarının pazarlanması olanaksız bir hal almaktadır.Tüketicilerin kullandıkları malları doğrudan üreticiden aldıkları varsayılırsa, milyonlarca üretici ile milyonlarca tüketici arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal alacak ve pazarlama imkansız hale gelecektir.

Günümüzde üretilen malların çok azı üretim yerlerinde tüketilir veya doğrudan üreticiden satın alınır. Üretimin çok büyük bir kısmı, toptancılar ve perakendeciler tarafından tüketicilere ulaştırılır. Dolayısıyla toptancı ve perakendeciler üretim ile tüketim arasında düzenleyici bir rol sağlayarak dengeyi sağlamaktadırlar. Bu da üretilen malın istenilen yer ve zamanda tüketiciye sunulmasında dağıtım  kanalları ekonomik piyasalar için çok büyük bir önem arz etmektedir.

Bu  çalışmamızda, piyasaların odaklandığı ve çarpan etkilerinin karşılıklı olduğu gelişme ve değişim çerçevesinde dağıtım kanallarındaki aracıların,ilişkileri ve sorunları incelenmiştir. Dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmalar ve uygulamalar değerlendirilmiştir.Enflasyonun yükselmesinde aracı kurumların yanında diğer ekonomik değişkenlerin de katkısıyla fiyatlar piyasa düzeyinde ve tüketici algılarının üzerinde seyretmektedir. Tüketiciler ile üreticiler kendi aralarında,aracı kurumlar da bu değişkene katılarak rekabet etmektedirler.Bu bağlamda rekabette aracı kurumlar müşterilerine,fiyat ve miktar indirimleri ile çeşitli satış kolaylıkları sağlamakta bu da piyasalardaki rekabet dengelerini bozarak haksız rekabete yol açmaktadır.Toptancılar ve perakendecilerin temel sorunlarının, rakip firmalara alım büyüklüğüne bağlı olarak farklı avantajları uygulamalarındaki aksaklıklar ve meydana gelen sorunlar yasal olarak ilgili kurum ve kuruluşlar lehine çözülecek ve bu finansal güce dayanan  fiyat indirimi uygulanması ve uygun vade yapılması piyasa kuralları çerçevesinde yapılacaktır.Bu da para ve ekonomi piyasaları ile üretici ve tüketicileri rahatlatacaktır.

Keywords

Abstract

The statics of the economy change each and every day and become dynamic.  It is very hard for the producer and consumer to communicate and share in such economies. Marketing of consumer goods becomes impossible in this regard. Assuming that consumers purchase the goods they use directly from the manufacturer, the relations between millions of producers and millions of consumers will become complicated and marketing will become impossible.

Very few of the goods produced today are consumed at production sites or purchased directly from the manufacturer. A very big part of the production is delivered to consumers by virtue of wholesalers and retailers. As such, wholesalers and retailers maintain balance by providing a regulatory role between production and consumption. In this way, distribution channels are of great importance for economic markets in providing the produced goods to the consumer at the desired place and time

Relations and issues of intermediaries in distribution channels are examined within the framework of development and change, in which the markets focus and the multiplier effects are mutual in this study. Studies and applications in the world and in Turkey have been evaluated. In addition to brokerage firms, prices are moving above the market level and consumer perceptions due to the contribution of other economic variables to the increase in inflation. Consumers and manufacturers compete among themselves while brokerage firms also compete by partaking in this variable.dec. In this context, brokerage firms provide their customers with various sales opportunities with price and quantity discounts in competition, which disrupts the competitive balance in the markets and leads to unfair competition. The main issues of wholesalers and retailers, the failures in applying different advantages to rival companies based on the purchase size, and the issues which arise will be legally resolved in favor of the relevant institutions and organizations while the application of price discounts and appropriate maturity based on this financial power will be performed within the framework of market rules. This, in turn, will relieve the money and economic markets, as well as manufacturers and consumers.

Keywords