INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPORTANCE IN CIVIL AVIATION / ENDÜSTRİ 4.0 VE SİVİL HAVACILIKTAKİ ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2021-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 849-856
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The world defines the fourth industrial revolution as higher automation, digitalization and data exchange in production technologies. Industry 4.0 will bring innovations to many fields and industries, as did the previous industrial revolutions, and the aviation industry, which is one of the first implementers of this concept, will also get its share of these innovations. The fact that the concept of time is very important, especially in the aviation industry, and the maximum application of safety and security measures, reveals the importance of Industry 4.0 once again. In this study, the concept of Industry 4.0 has been examined, the development and components of Industry 4.0, the relationship between aviation and industry 4.0, the concept of aviation 4.0 to increase safety levels in aviation, the concept of aviation 4.0 in aircraft production and the four effects of industry 4.0 on the aviation industry. In this direction, it is aimed to evaluate the innovations brought by Industry 4.0 to the aviation industry in the context of the technologies used.

Dünya, içinde bulunduğumuz çağda dördüncü sanayi devrimini üretim teknolojilerinde daha yüksek otomasyon, dijitalleşme ve veri alışverişi şeklinde tanımlamaktadır. Endüstri 4.0, kendinden önceki sanayi devrimlerinin yaptığı gibi pek çok alana ve endüstriye yenilik getirecek, bu kavramın ilk uygulayıcılarından biri olan havacılık sektörü de bu yeniliklerden payını alacaktır. Özellikle havacılık sektöründe zaman kavramının çok önemli olması, emniyet ve güvenlik önlemlerinin maksimum düzeyde uygulanması, Endüstri 4.0’ın önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada Endüstri 4.0 kavramı irdelenmiş, Endüstri 4.0’ın gelişimi ve bileşenleri, havacılık ve endüstri 4.0 ilişkisi, havacılıkta güvenlik seviyelerini artırmak için havacılık 4.0 kavramı, uçak üretiminde havacılık 4.0 kavramı ve endüstri 4.0'ın havacılık endüstrisi üzerindeki dört etkisi konularına değinilmiştir. Bu doğrultuda Endüstri 4.0’ın havacılık endüstrisine getirdiği yeniliklerin kullanılan teknolojiler bağlamında genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The world defines the fourth industrial revolution as higher automation, digitalization and data exchange in production technologies. Industry 4.0 will bring innovations to many fields and industries, as did the previous industrial revolutions, and the aviation industry, which is one of the first implementers of this concept, will also get its share of these innovations. The fact that the concept of time is very important, especially in the aviation industry, and the maximum application of safety and security measures, reveals the importance of Industry 4.0 once again. In this study, the concept of Industry 4.0 has been examined, the development and components of Industry 4.0, the relationship between aviation and industry 4.0, the concept of aviation 4.0 to increase safety levels in aviation, the concept of aviation 4.0 in aircraft production and the four effects of industry 4.0 on the aviation industry. In this direction, it is aimed to evaluate the innovations brought by Industry 4.0 to the aviation industry in the context of the technologies used.

Keywords