İnternet Reklamlarının Satışı Artırmadaki Çarpan Etkileri Ve Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 83-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam satışı artırmada çok önemli bir değişkendir, internet reklamlarının tüketiciyi etkilemesi normal reklamlara göre yüzde otuzbeş oranında daha düşüktür. Reklamın hedef kitlesinin analizi yapılmadan hangi reklam türü olursa olsun tüketiciyi yüzde yüz satışa yönlendirmesi imkansızdır. Bu çalışmada internetin gelişimi, güçlü ve zayıf yönleri, bilgilerinin doğruluğu incelenmiştir. İnternet reklamlarının satışa başlangıç ve süreçlerine çarpan etkileri incelenerek satın alıcı ve tüketicilere önerilerde bulunulmuştur. Geleneksel reklam kaynaklarına göre internet reklamcılığının maliyetlerinin düşük, tüketiciler üzerinde daha etkin olduğu, sonuçlarının kolay ölçülebilmesi açısından tüm sektörlerde arz ve talep edenler tarafından kullanımının daha çok tercih edildiği sonucuna varılmıştır. İşletmenin reklam kampanyaları ürün açısından markalaşmayı da beraberinde getirirken internet reklamcılığının önemi küresel pazarlarda satın alıcılar açısından daha da önem kazanmıştır. İşletmeler ulusal ve uluslararası pazarlarda ürün ve hizmetlerinin hedef işletme değişkenlerine daha rahat ulaştırma imkanına kavuşmuşlardır.

Keywords

Abstract

Advertising is a very important variable in increasing sales. İnternet advertisements affect consumers by thirty-five percent less than regular advertisements. Without analysing the target audience of the advertisement, it is impossible to direct the consumer to 100% sales, regardless of the type of the advertisement. In this study, the development of internet, its strengths and weaknesses, and the accuracy of its information were examined. By examining the multiplier effects of internet advertisements on the initial and related processes of sales, suggestions were made to buyers and consumers. It has been concluded that when compared to traditional advertising sources, the costs of internet advertising are lower and more effective on consumers and its use is preferred by the supplier and demanders of all economic sectors in terms of easy measurement of the results. While the advertising campaigns of the enterprises bring branding in terms of the product, the importance of internet advertising has become even more important for buyers in global markets. Enterprises have obtained the opportunity to deliver their products and services more easily to target enterprise variables in national and international markets.

Keywords