Demografik Özellikler Açısından, Türkiye'nin Üç Büyük Takım Taraftarlarının Satın Alma Eğilimleri

Author:

Year-Number: 2022-45
Number of pages: 599-611
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Spor takımlarının lisanslı ürünlerden önemli oranda kazanç sağladığı görülmektedir. Bu ürünlerin taraftarlar tarafından satın alınması takımların maddi durumu açısından hayati önem taşıyor. Spor takımlarının taraftarlarının çeşitli nedenlerle takımlarının lisanslı ürünlerini satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu eğilimlerin belirlenmesi spor takımlarının pazarlama stratejilerine yön vermesi açısından önemlidir. Bu nedenle takım taraftarlarının spor mağazalarından satın alma niyetlerini etkileyen faktörlerin önemli bir araştırma alanı olarak öne çıktığı söylenebilir. Bu bağlamda, bu çalışmada, İstanbul'da yaşayan 461 büyük takımın taraftarının taraftarlarının cevapları analiz edilerek Türkiye'deki üç büyük takım taraftarlarının spor mağazalarından satın alma niyetlerini etkileyen faktörlere ilişkin algıları incelenmiştir. . Tek yönlü ANOVA ve bağımsız örneklem t-testlerinden elde edilen sonuçlar şunu ortaya koymaktadır; cinsiyete göre bağlılık boyutunda anlamlı farklılıklar vardır; bağlılık ve ürün maddi boyutlarında yaşa göre; eğitim düzeyine göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve sportif başarı boyutlarında; satın alma sıklığına göre bağlılık, sosyal çevre, ekonomik nedenler ve ürün maddi boyutlarında ve desteklenen ekibe göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve ekonomik nedenler boyutlarında. eğitim düzeyine göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve sportif başarı boyutlarında; satın alma sıklığına göre bağlılık, sosyal çevre, ekonomik nedenler ve ürün maddi boyutlarında ve desteklenen ekibe göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve ekonomik nedenler boyutlarında. eğitim düzeyine göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve sportif başarı boyutlarında; satın alma sıklığına göre bağlılık, sosyal çevre, ekonomik nedenler ve ürün maddi boyutlarında ve desteklenen ekibe göre yönetim/teknik personel/oyuncular ve ekonomik nedenler boyutlarında.

Keywords