Finansal ve Makroekonomik İstikrar Bağlamında BRICS Ülkeleri ve Türkiye

Author:

Year-Number: 2022-45
Number of pages: 639-645
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The progress in technology has a great role behind the rapid developments in the financial system in the recent period. As a result of these rapid and important changes, both financial and macroeconomic stability should be ensured together. Ensuring macroeconomic stability is of great importance in terms of maintaining the welfare level of the society, and ensuring financial stability is of great importance in terms of efficient distribution of resources in the economy. Taking into account the indicators determined as a result of the literature review, a data set was created that constitutes the period between 2000-2020. BRICS countries, which are accepted as emerging economies, and Turkey were compared in line with the determined indicators and evaluated in the context of financial and macroeconomic stability.

Keywords

Abstract

Finansal sistemde son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin arkasında teknolojide yaşanan ilerlemenin çok büyük payı vardır. Yaşanan bu hızlı ve önemli değişimlerin sonucunda hem finansal hem de makroekonomik istikrarın birlikte sağlanması gerekmektedir. Makroekonomik istikrarın sağlanması toplumun refah seviyesinin korunması açısından, finansal istikrarın sağlanması ise, ekonomideki kaynakların etkin bir şekilde dağıtılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada finansal sistem bir bütün olarak değerlendirmeye alınıp finansal istikrar ve makroekonomik istikrar bağlamında etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda belirlenen göstergeler dikkate alınarak 2000-2020 yılları arası dönemi oluşturan bir veri seti oluşturulmuştur. Yükselen ekonomiler olarak kabul edilen BRICS ülkelerinin ve Türkiye’nin belirlenen göstergeler doğrultusunda karşılaştırılmaları yapılarak finansal ve makroekonomik istikrar bağlamında değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords