Covid-19 Sürecinde Değişim ve Dönüşüm İhtiyacı: Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Çerçevesinde Kavramsal Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-45
Number of pages: 612-626
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi süreci hem ekonomik hem de psikolojik anlamda birçok zorluğu beraberinde getirdi. Virüsün hızlı bir şekilde yayılması, milyonlarca insanın enfekte olmasına neden oldu. Pandeminin yayılma hızının düşürülmesi için devletler tarafından sert tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları, maske ve mesafe kuralları, kapanmalar, seyahat kısıtlamaları gibi radikal tedbirler hem insanları hem de işletmeleri zor alışılmadık bir süreç deneyimine itti. Medyada yer alan virüs kaynaklı ölüm haberleri, insanlarda hali hazırda var olan enfekte olma korkusunu tırmandırdı ve bu korkuyu derinden yaşamalarına sebep oldu. Pandemiyle birlikte insan hayatına giren yeni normal sürecinin kendine has kuralları, nihai birer tüketici konumunda bulunan insanların alış veriş alışkanlıklarını ve satın alma davranışlarını da etkiledi. İşletmeler, yaşanan değişim sürecine ve farklılaşan tüketici davranışlarına uyum sağlayacak çözüm yolları aramaya başladı. Kalifiye personellerin sektörden uzaklaşması işletmeleri insan kaynağı problemiyle karşı karşıya bıraktı. Ayrıca işletmeler için, kendilerini yeni sürece uyumlaştıracak, insan kaynaklarını motive edecek, üretim ve pazarlama altyapısını yeni normal sürece göre yapılandıracak, içinde bulunulan zamanı ve gelecek eğilimlerini iyi analiz edebilecek liderlere olan ihtiyaç ortaya çıktı. Çalışanların sağlık hassasiyetini göz önüne alarak onlarla yakın ilişkiler kurmak önemli bir hale geldi.

Bu çalışmada işletmelerin ihtiyaç duyduğu yenilik sürecini yönetebilecek, çalışanları ve işletme yönetimlerini yeni süreç için motive edebilecek ve gerekli analizleri yaparak değişim sürecini başlatabilecek liderlik türü olarak dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ele alındı. Her iki liderlik türünün pandemi sürecinin dinamikleri açısından detaylı analizinin yapıldığı çalışmanın hem literatüre, hem de uygulama alanına önemli katkılar sunması beklenmektedir. Ayrıca, pandemi sürecinde liderliği konu edinmesi itibariyle orijinal bir nitelik taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The pandemic process has caused many difficulties, both economically and psychologically. The spread of the virus worldwide has caused millions of people to be infected. The rapid spread of the pandemic forced states to take urgent measures. Radical measures such as curfews, mask and distance rules, closures, and travel restrictions have caused a difficult process for both people and businesses. The news of death caused by the virus in the media increased people's fear and anxiety. The unique rules of the new normal process that entered human life with the pandemic also affected the shopping habits and purchasing behaviours of people who are ultimate consumers. Adapting to the changing process and differentiating consumer behaviours has become a necessity for businesses against entropy. The departing of qualified personnel from the sector has resulted in businesses having a problem with human sources. In addition, the need for leaders has emerged for businesses, who will adapt themselves to the new process, motivate human resources, structure the production and marketing infrastructure according to the new normal process, and analyze the current and future trends. It has become important to establish close relations with employees considering their health sensitivity.

In this study, the types of leadership that can adapt businesses to the new process are considered transactional leadership and transformational leadership. The study, which analyzes both types of leadership in detail, is expected to contribute to both the literature and the field of practice. In addition, it fills the gap in the literature in terms of the leadership in the pandemic process and is original.

Keywords