FİNANSAL GELİŞME KONUSUNDAKİ TEZLER ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-47
Number of pages: 776-784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal sistem, yatırım ve tasarruf kararlarının oluşmasını sağlayan ve tasarrufları ekonomi içerisinde uygun alanlara verimli bir şekilde aktaran bir sistem olarak değerlendirilebilir. Finansal gelişme en genel tanımıyla finansal aracılık hizmetlerinin niteliksel ve niceliksel olarak iyileşmesi ve sistem etkinliğindeki olumlu bir süreç olarak tanımlanabilir. Bir ekonomide finansal sistemin gelişmesi ekonomik unsurlar üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Taşıdığı bu önem ile birlikte, özellikle son yıllarda konu üzerine yapılan yazın oldukça büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar zaman serisi ve panel ekonometri gibi modern yöntemleri yoğun şekilde kullanmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada finansal gelişme ve finansal derinleşme üzerine yazılan YÖK veri tabanında taranabilen lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yönetemi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bibliyometrik yöntemler alandaki artan bilgi birikimi sayesinde günden güne gelişmektedir. Bibliyometrik yöntemler sayesinde alana ilişkin eğilimlerde belirlenebilmektedir. Bu bağlamda 09/12/2021 tarihinde veri tabanında bulunan 75 adet lisansüstü tez analiz kapsamında değerlendirilmiştir. Genel itibariyle konu üzerine yapılan çalışmaların 2000 yıllarının ortalarından itibaren ilgi çekmeye başlamasına karşın, yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, daha ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde çalışıldığı ve ağırlıklı olarak ekonometrik modelli çalışmalardan oluştuğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The financial system can be considered as a system that ensures the formation of investment and savings decisions and efficiently transfers savings to appropriate areas in the economy. Financial development, in its most general definition, can be defined as the qualitative and quantitative improvement of financial intermediation services and a positive process in system efficiency. The development of the financial system in an economy creates positive effects on economic factors. Due to this importance, especially in recent years, the literature on the subject has made great progress and studies have intensively performed modern methods such as time series and panel econometrics. In this context, postgraduate theses that can be scanned in the YÖK database written on financial development and financial deepening have been tried to be examined with the bibliometric analysis. Bibliometric methods are developing day by day thanks to the growing body of knowledge in the research field. By the help of these methods, trends in the research field can be determined. In this regard, 75 postgraduate theses in the database on 9/12/2021 were evaluated within the scope of the analysis. Although the subject in general has started to attract attention since the mid-2000s, the bumber of theses follow a fluctuating course over the years. It can be concluded that the theses mostly consist of master theses and mainly with econometric models. 

Keywords