SİVİL HAVACILIKTA SİBER SALDIRILAR VE SİBER GÜVENLİK KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2022-47
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-26 23:01:55.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 742-752
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Although civil aviation has an effective technology to increase the efficiency and safety of air transport, the interconnectedness of systems and dependence on information-communication technology cause new risks to emerge. The use of extensive computer-based and interconnected technologies in airport ground systems, air navigation systems, flight information systems, in-flight control systems and security scanning has brought along new dangers as well as gains.

The concept of cyber security has become one of the most important agenda items of institutions, international organizations and states in the aviation sector, where information and communication technologies are rapidly developing. It is important to recognize the multifaceted and disciplined nature of cyber security and not to overlook the fact that cyber attacks are a rapidly spreading threat. In this sense, international civil aviation organizations are constantly updating their work in order to keep the aviation industry safe against cyber attacks. Studies are not only limited to aviation organizations, but are also carefully carried out by governments.

The aim of this article is to draw attention to the negative effects of cyber attacks, which are increasingly important in civil aviation, to the aviation industry. Cyber attacks on civil aviation cause great losses in the world economy in general. For this reason, aviation organizations and governments, as well as aircraft manufacturers, airline companies and airport management staff, need to use existing and developing technologies well and develop systems that can guarantee operational safety in order to increase sectoral efficiency and meet the expectations of customers.

In this study, firstly, information about cyber space, cyber security, cyber threat and cyber attack is given, and cyber attacks against civil aviation from past to present are stated in chronological order. Then, the studies carried out by civil aviation authorities within the scope of national and international fight against cyber threats were discussed, and finally, a general evaluation was made and various suggestions were made.

Keywords

Abstract

Sivil havacılık, hava taşımacılığının verimliliğini ve güvenliğini artırmak için etkin bir teknolojiye sahip olsa da sistemlerin birbirine bağlılığı ve bilgi-iletişim teknolojisine bağımlılık, yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Havalimanı yer sistemlerinde, hava seyrüsefer sistemlerinde, uçuş bilgi sistemlerinde, uçak içi kontrol sistemlerinde ve güvenlik taramasında geniş bilgisayar tabanlı ve birbirine bağlı teknolojilerin kullanılması, elde edilen kazanımların yanında yeni tehlikeleri de beraberinde getirmiştir.

Siber güvenlik kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği havacılık sektöründe kurumların, uluslararası örgütlerin ve devletlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Siber güvenliğin çok yönlü ve disiplinli doğasını tanımak ve siber saldırıların hızla yayılan bir tehdit unsuru olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu anlamda uluslararası sivil havacılık kuruluşları, havacılık endüstrisinin siber saldırılara karşı güvenli kalması açısından sürekli olarak çalışmalarını güncellemektedir. Çalışmalar sadece havacılık kuruluşları ile sınırlı kalmayıp hükümetler tarafından da dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.

Bu makalenin amacı sivil havacılıkta önemi giderek artan siber saldırıların havacılık sektörüne getirebileceği olumsuz etkilere dikkat çekmektir. Sivil havacılığa yapılan siber saldırılar, genel olarak dünya ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle havacılık kuruluşlarının ve hükümetlerin yanında uçak üretici firmalarının, havayolu şirketlerinin ve havalimanı yönetici kadrolarının sektörel verimliliği artırmak ve müşterilerin beklentilerini karşılamak amacıyla mevcut ve gelişen teknolojileri iyi kullanmaları ve operasyon güvenliğini garanti edebilecek sistem geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmada ilk olarak siber uzay, siber güvenlik, siber tehdit ve siber saldırı hakkında bilgi verilmiş olup geçmişten günümüze sivil havacılığa yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar kronolojik sırayla belirtilmiştir. Daha sonra siber tehditler ile ulusal ve uluslararası mücadele kapsamında sivil havacılık otoriteleri tarafından yapılan çalışmalar ele alınmış ve son olarak genel bir değerlendirme yapılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords