TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-47
Number of pages: 816-822
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1998 yılında dönemin merhum Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in ilk ziyareti ile başlamıştır. Ancak, Ak Partinin iktidara geldiği 2003 yılından sonra Türkiye'nin Afrika'ya yönelik eğitim, spor, ticari ve sosyal diplomasisi daha olumlu ve verimli şekilde gelişti.

Siyasi olarak Senegal ve Türkiye, komşu ülkeleri arasında demokratik modelleri ile karşımıza çıkmaktadırlar. Bu birlik noktası, Türkiye ile Senegal’in ekonomik ve siyasi olarak kurmak istedikleri ilişkilerde önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye ile Senegal, 2022 yılında belirli alanlarda (medya ve telekomünikasyon, güvenlik, denizcilik işbirliği ve spor) beş yeni ikili ortaklığın[1] imzalanmasıyla ilişkilerini güçlendirme kararı almışlardır.

Türkiye'de daha çok ileri teknoloji, Senegal'de ise; ekonomik kaynak ve insan gücünün bulunduğunu belirtmek gerekir. Güven ve karşılıklı anlayış çerçevesinde uyumlu işbirliği önlemlerinin alınması, Türkiye ile Senegal arasında çok taraflı ilişkilerin gelişmesine yol açacaktır.

 

Keywords

Abstract

Relations between Africa and Turkey began in 1998 with the first visit of the President of Turkey, His Excellency Ismail Cemin. But it was not until 2003, when the AKP political party came to power, that Turkish educational, sporting, commercial and social diplomacy towards Africa became more warm and fruitful.

Politically, Senegal and Turkey, which are democratic role models in their neighbouring circles, is one of the most important points they have in common. This point of unity is an important 

factor in the relations that the two countries aim to establish economically and politically. To such an extent that the State of Turkey and the State of Senegal have decided to strengthen their relations with the signing in 2022 of five new bilateral partnerships in certain fields (media and telecommunications, security, maritime cooperation and sports).

It should be noted that there is advanced technology in Turkey and resources and manpower in Senegal. Taking harmonious measures of cooperation within the framework of mutual trust and understanding will lead to the development of multilateral relations between Turkey and Senegal.

Keywords