The Impact Of Strategic Management On Organizational Performance Efficiency And Effectiveness In Businesses: Literature Review

Author:

Year-Number: 2022-47
Number of pages: 785-799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler sistem anlayışı çerçevesinde dinamik bir çevrede faaliyet gösterirler. İşletmelerin içinde bulunduğu bu dinamik çevre ortamında bireylerin ve toplumun istek ve beklentileri sürekli bir değişim içerisindedir. Temel amaçlarından biri, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek olan işletmeler bu anlamda mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak insanların beklentilerine cevap vermek, çevrelerinde gelişen olayları takip etmek durumundadırlar. İşletmelerin yerine getirmesi zorunlu olan bu sorumluluk stratejik yönetim sürecinin örgütsel performans verimliliği ve etkinliği üzerinde etki etmektedir. Örgütlerin başarısı, uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmeleri, rekabet üstünlüğü sağlamaları gibi performans unsurları stratejik yönetim uygulamalarına bağlıdır. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, işletmelerdeki stratejik yönetim sürecinin örgütsel performans verimliliği ve etkinliği üzerindeki etkisinin ilgili literatür bağlamında incelenmesidir. Sürekli değişen, küreselleşen dinamik çevre koşullarında işletmelerin varlığını sürdürmesi, sürdürülebilir kârlar elde etmesi için örgütlerin stratejik bir yaklaşım sergileyerek stratejik kararlar alması ve uygulaması örgütsel performans bağlamında verimli ve etkili faaliyet göstermesini gerektirmektedir. Çünkü stratejik yönetimde bakış açısı, örgütlerin performansına önemli derecede etki eden yönetim uygulamalarından birisidir.  Yapılan bu derleme araştırmasının işletme yönetimi alanında yapılacak yeni çalışmalara ve konuyla ilgili uygulamalara ışık tutarak kaktı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Businesses function within the confines of a systemic approach while operating in an environment that is always changing. Individuals and society as a whole have ever-evolving desires and anticipations, which must be accommodated by businesses operating in the dynamic environment in which they are positioned. Businesses, one of the primary purposes of which is to produce goods and services to meet the demands and needs of consumers, are obligated to fulfill people's expectations by making the most of the resources they already possess in a way that is both effective and efficient, and they must also remain aware of the happenings in the world around them. Because of this, in order for businesses to thrive in a dynamic environment that is constantly shifting and becoming more globalized and to achieve long-term profitability, organizations need to make strategic decisions, put those decisions into action by adopting a strategic approach, and operate in a manner that is both efficient and effective in the context of organizational performance.  This obligation, which must be fulfilled by enterprises, has an impact on the organizational performance, as well as the efficiency and effectiveness of the process of strategic management. Because one of the management techniques that has a substantial impact on the performance of companies is the perspective in strategic management, and this practice is one of the reasons why. Practices of strategic management are what determine whether or not an organization will be successful, whether or not it will survive in the long run, and whether or not it will have a competitive advantage. In light of this backdrop, the purpose of the research is to investigate the effect of the strategic management process in businesses on the efficiency and effectiveness of organizational performance in the context of the relevant literature. It is hoped that the study collection will make a contribution to the field of business management by casting light on fresh studies that will be made in the field as well as applications related to the subject.

Keywords