I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusuna Yapılan Yurtiçi Yardımlarda Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin Rolü

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:52:18.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat Tarihi
Number of pages: 926-935
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

I. Dünya Savaşı, zaten olumsuzluklar yaşayan Osmanlı ekonomisini derinden sarsmıştır. Pek çok yönden, böyle bir savaşın yükünü kaldırabilecek durumda olmayan devlet, savaş süresince çeşitli çözüm arayışları içinde olmuştur. Zorlu koşullar altında savaşın finansmanının sağlanabilmesinde, hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklı olarak yapılan yardımlar büyük önem taşımıştır. Ayni ve nakdi olarak yapılan bu yardımların toplanması konusunda, oluşturulan bazı merkezler oldukça aktif bir rol üstlenmişlerdir. Bu çalışmada amaçlanan, savaş sürecinde yapılan yurtiçi yardımların toplanmasında etkin olan, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin faaliyetlerinin incelenmesidir. Çalışmada, yardımların kaynağı, türü, nasıl yapıldığı ve devletin bu yardımlara yönelik bakış açısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dönemle ilgili birincil kaynaklar (Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgeleri) ve konuyla ilgili literatüre başvurulmuştur.

Keywords

Abstract

The World War I deeply shook the Ottoman economy which had already been undergoing serious problems. The state, which could hardly bear the burden of such a war in many respects, sought solutions during the ongoing war. In order to finance the war in harsh conditions, aids from both domestic and foreign sources were of great importance. Some of the established stations played active roles in gathering these in-kind and cash supplies. The aim of this study is to review the activities of the Committee of National Defense’s which was influential to provide domestic aid during the war. In study; the source, type of aid, how it was supplied and the state’s point of view on this issue are reviewed by referencing primary sources related to the period (Prime Ministry Ottoman Archive documents) and related literatüre.

Keywords