Gemi Acentelerinin Hizmet Kalitesiyle İlgili Önemli Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:52:37.0
Language : Türkçe
Konu : Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Number of pages: 963-970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gemi acenteleri deniz yolu taşımacılığında önemli bir yere sahiptir.  Gemi acenteleri gemilerin uğradıkları ülkelerde ve limanlarda gemiyi oradaki otoritelere karşı temsil ederek görev yaparlar. Geminin varmış olduğu ülkedeki giriş-çıkış işlemleri, bildirimleri, operasyonel süreçlerin takibi ve gemi tarafından talep edilen tedariklerin tamamı gemi acentesi tarafından yapılır. Çalışmada, ülkemizde liman yoğunluğunun fazla olduğu Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren gemi acenteleri ve bu acentelerden hizmet alan gemi işletmelerinin görüşleri alınarak gemi acentelerinin hizmet kalitesiyle ilgili önemli faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gemi işletmelerinin ilgili bölümlerinde çalışan kişilere bir anket düzenlenerek sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin analiz edilmesi için açık kaynak kodlu istatistik programı olan Jamovi’den yararlanıldı. Analiz sonucuna göre bulgular incelendiğinde iş takibi ile ilgili gösterge 4,25 ortalama ile en yüksek olurken, geminin limandaki operasyonel süreci tamamlandıktan sonra yapılan masrafların makul sürede finalize edilip armatöre iletmesi 3,66 ortalama ile en düşük olmuştur.

Keywords

Abstract

Ship agencies have an important place in maritime transportation. Ship agents work by representing the ship against the authorities in the countries and ports where the ships visit. The Ship's entry-exit procedures, notifications, follow-up of operational processes and all the supplies requested by the ship are made by the ship agency. In the study, it is aimed to reveal the important factors related to the service quality of ship agencies by taking the opinions of ship agencies operating in the Kocaeli region, where the density of ports in our country is high, and the ship operators who receive services from these agencies. The opinions of the people working in the relevant departments of the shipping companies were taken by conducting a survey. Jamovi, an open source code statistical program, was used to analyze the obtained data. When the findings were examined, the indicator related to business follow-up was the highest with an average of 4.25, while the indicator related to the “after the ship's operational process at the port is completed, the costs incurred are finalized in a reasonable time and sent to the shipowner" was the lowest with an average of 3.66.

Keywords