Bilinçaltı Reklamlarda Duygusal Çekiciliklerin Kullanımı

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:52:39.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 971-979
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üreticinin tüketiciden giderek uzaklaşıyor olması düşünüldüğünde son yıllarda reklamın önemi giderek artmaktadır. İnsanlar hayatlarının her anında reklamlarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle firmalar reklam yaparak tüketiciye daha kolay ulaşabilmektedir.  Reklam verenler reklam sayesinde tüketicileri bilgilendirip, ikna etme çabası içerisindedirler. Reklamlarda bunu yapabilmek için reklamcılar farklı reklam çekiciliklerinden yararlanmaktadırlar. Duygusal çekicilikler de reklamcıların hedef kitleye ulaşmak için kullandıkları çekiciliklerden biridir. Duygusal çekiciliklerde reklamcılar izleyicilerin duygularına hitap etmekte ve bu sayede hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Reklamcılar duygusal çekiciliği bazen milliyetçilik öğesini kullanarak, bazen cinsellikle, bazen mutluluk, bazen gurur, bazen de duygulara yönelik diğer kavramları kullanarak sağlamaya çalışmaktadırlar. Reklamcılar duygusal çekicilikleri kimi zaman ise izleyicilerin bilinçaltına yönelik olarak reklam içerisinde kullanırlar. Bilinçaltında izleyici farkında olmadan reklamda verilen mesajı almakta ve bunun sonucunda da bir davranış göstermektedir. Bu davranış satın alma ya da satın almama şeklinde olabileceği gibi, ürün ya da markaya karşı olumlu ya da olumsuz bir bakış açısı geliştirme şeklinde de olabilmektedir. Çalışmada farklı sektörlerde yer alan firmalara ait televizyonda yayınlanmış olan on adet reklam incelenmiş olup, bu reklamlarda bilinçaltından ne şekilde yararlanılarak duygusal çekiciliklerin nasıl kullanıldığı ortaya konulmuştur. Araştırmada reklamcıların reklamlarda duygusal çekicilikleri, reklamın görselinde duygusal çekiciliğe ait görüntüye yer vererek ve sloganda duygusal çekiciliğe ait mesaj vererek bilinçaltına yönelik olarak izleyiciye ilettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Keywords

Abstract

Given that the falling of producers away from consumers, recently, has increased the importance of advertising. People face with ads at every time of their life. Thence, firms could reach consumers easily through advertising. By the means of advertising, advertisers are in a struggle for informing and persuading consumers.  By doing this, advertisers make use of diverse advertising attractiveness. Advertisers strives to provide emotional attractiveness by pointing to the feelings of the audiences through using such elements of nationalism, sexuality, happiness, pride and other terms respecting to feelings. Beside advertisers use emotional attractiveness towards audiences’ subconscious in ads. The audience takes message, unwittingly to his submental and hereat shows a behavior. As this way of behavior were purchasing or non-purchasing it could be a way of developing a positive or negative viewpoint relating to product or brand. In this study, belonging to firms in different industries, 10 advertisings which have been publihed in TV were examined and revealed how emotional attractiveness used in this ads in what way of utilizing subconscious. For this research, it was found that advertisers transmit emotional attractiveness to audiences’ subconsious by allowing images relating to emotional attractiveness for ad displays and conveying messages relating to emotional attractiveness in slogans. 

Keywords