Dijital Reklamcılıkta Etki ve Etik Unsuru Olarak Influencerlerin Kullanımı

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 872-885
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte pazarlama alanında da yapılan faaliyetlerde yenilikler kendini göstermiştir. Pazarlama çabalarında geleneksel medya ile birlikte sosyal medya kanalları da etkin birer araç olarak yerini almıştır. Sosyal medya reklamları pazarlama çalışmalarında işletmelerin farkındalık oluşturacakları ve marka algısını olumlu yönde artıracakları yeni platformlar olmaktadır (Wei vd., 2010). Battallar ve Cömert’e (2015) göre işletmelerin sosyal medya aracılığıyla yürüttükleri pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı birtakım yararlar bulunmaktadır. Bunlar; tüketicilerle iyi ilişkiler geliştirme, hedef pazara daha kolay erişim sağlama, markalama, fırsat doğduğu anda satış yapabilme ve daha az para harcayarak reklam yapabilmektir. Bununla birlikte sosyal medya reklamları kısa sürede etkili olabilmektedir. Bunda reklam veren markanın dışında diğer kullanıcıların da reklamı yapılan ürün hakkında yaptıkları yorum, beğeni vb. paylaşımlarının referans olma özelliği bulunmaktadır. Kişilerin tanıdıklarının yönlendirmeleri sonucunda sosyal medya reklamları daha geniş kitlelere yayılabilmektedir. Örneğin, kişilerin sosyal medyada beğendikleri bir paylaşımı ağındaki diğer insanlarla paylaşması söz konusu yönlendirmeyi ifade etmede kullanılabilmektedir. Marka tutumu, markaya karşı genel eğilim olarak tanımlanmaktadır.

Keywords

Abstract

With the widespread use of the Internet and social media, innovations have also emerged in the activities carried out in the field of marketing. Along with traditional media, social media channels have taken their place as effective tools in marketing efforts. Social media advertisements are new platforms where businesses will create awareness and increase brand perception in a positive way in their marketing efforts. (Wei et al., 2010). According to Battallar and Cömert (2015), marketing activities carried out by businesses through social media have some benefits for businesses. These are developing good relationships with consumers, providing easier access to the target market, branding, selling when the opportunity arises, and advertising with less money. However, social media ads can be effective in a short time. In this, the comments, likes, etc. shared by other users about the advertised product, apart from the advertiser brand, have the feature of being a reference. As a result of the guidance of people's acquaintances, social media ads can spread to wider audiences. For example, sharing a post that people like on social media with other people in their network can be used to express the referral in question.

Keywords