Sağlık Sektöründe Çalışanların Markanın Oluşumunda İşlevleri ve Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:22.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1053-1065
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sağlık işletmelerinde gerek küresel düzeyde gerekse ülke genelinde rekabetçi piyasa koşullarında kıyasıya bir yarış yaşanmaktadır. Sağlık işletmeleri bu rekabetçi piyasa koşullarında var olabilmek veya varlıklarını sürdürebilmek için markalaşma çalışmaları yapmak zorundadırlar. Gerek özel hastaneler gerekse kamu hastaneleri birer işletme olmaları nedeniyle markalaşma süreçlerini takip ederek gereken adımları atmaları markalaşma adına önem taşımaktadır. Markalaşma süreci içerisinde sağlık işletmelerinin müşteri konumundaki hastaların istek ve ihtiyaçlarını tespit etmeleri, hasta memnuniyetine önem vermeleri, sağlık hizmeti kalitesini ölçmeleri ve maksimum seviyeye çıkarmaları, sektördeki diğer sağlık işletmelerinden markalaşarak ayrışması gerekmektedir.

Buçalışmada  sağlık işletmelerinde marka oluşumunda sağlık çalışanlarının rolü araştırılmış olup hastane yöneticileri,doktor, hemşire, ebe, laborant, teknisyen, yemekhane çalışanları, güvenlik görevlileri, temizlik personeli gibi hastaneçalışanları ile 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 54 sorudan oluşan anket çalışması yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Today, there is a fierce competition in the competitive market conditions both at the global level and throughout the country in healthcare businesses. Healthcare businesses must carry out branding activities in order to survive or survive in these competitive market conditions. Since both private and public hospitals are businesses, it is important for branding to follow the branding processes and take the necessary steps. During the branding process, healthcare businesses need to identify the wishes and needs of patients as customers, give importance to patient satisfaction, measure and maximize the quality of healthcare services, and differentiate from other healthcare businesses in the sector by branding.

In this study, the role of health professionals in brand formation in health enterprises was investigated and a questionnaire consisting of 54 questions prepared according to a 5-point Likert scale was conducted with hospital employees such as hospital managers, doctors, nurses, midwives, laboratory workers, technicians, cafeteria employees, security guards, cleaning staff.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics