Uluslararası Ticarette Rekabet ve Rekabetçilik: Türk Halı Sektörü Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:41.0
Language : İngilizce
Konu : Pazarlama
Number of pages: 1042-1052
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya ticaret hacminin artmasıyla beraber pazar payını büyütmek ve uluslararası rekabette başarılı olabilmek için, ülkeler rekabet güçlerinin artırma yolunda adımlar atmaktadırlar. Uluslararası rekabet gücü kavramı ülke, endüstri ve firma düzeyinde ele alınmaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde, uluslararası rekabet gücün unsurları, temel belirleyicileri ve hatta ölçüm teknikleri gerek akademik dünyada gerekse iktisadi karar alıcılar arasında daha sık ve özenle ele alınır olmuştur. Mikro ve makro düzeyde ele alınan rekabet gücü kavramı üzerine geliştirilen ölçüm yöntemleri içerisinde Balassa tarafından ortaya konulan ve Vollrath tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yaklaşımı özellikle endüstri düzeyinde yapılan çalışmalarda araştırmacıların kullandığı ölçüm yöntemlerinden en etkili olanlardır. Bu çalışma, Türkiye‘nin son dönemde gelişen sektörleri içerisinde yer alan halı sektörünün 2007-2017 yıllarını kapsayan dönemde rekabet üstünlüğüne sahip olup olmadığını Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yaklaşımı ve çalışmanın sonuçlarını destekleyici olması açısından belirlenmiş diğer ölçüm yöntemleri yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Uygulama çalışmasında elde edilen sonuçlara göre 2007-2017 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye Halı sektörü dış ticaret verilerine göre çok yüksek rekabet avantajına sahiptir.

 

Keywords

Abstract

As World trade volume increases, countries are taking steps to increase their competitiveness in order to increase their market share and to be successful in international competition. The concept of international competitiveness is considered at country, industry and firm level. When evaluated from these aspects; elements of international competitiveness, key determinants, and even measurement techniques have been handled more frequently and carefully in the academic world and among economic decision-makers. Among the measurement methods developed on the concept of competitiveness at the firm, industry and country level, the Revealed Comparative Advantage approach, introduced by Balassa and developed by Vollrath are the most effective measurement methods in the hands of researchers, especially at industry-level studies. This study aims to reveal whether the carpet industry has competitive advantage in the period covering 2007-2017 by using the Reaveled Comparative Advantages approach and other measurement methods determined to support the results of the study. According to the results obtained in the study; Turkey carpet industry has a very high competitive advantage based on the foreign trade data in the period covering the years 2007-2017. Similarly, when other measurement methods and statistics are taken into account, it is understood that the industry has a very important competitive power and this power is increasing with a positive acceleration.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics