Karşilaştirmali Yerel Yönetimler Analizi: Fransa ve Irak Örnekleri

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:43.0
Language : İngilizce
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 1078-1087
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ademi merkeziyetçilik kavramı, doğrudan demokratik yönetişim metodolojisi ile ilgilidir. Çünkü yerelleşmenin özü, yerel yönetim olarak kabul edildiğinde, yetkileri merkezden yerel düzeylere devretmek ve karar alma sürecine halkın katılımını sağlayarak demokratik yönetim açısından yereldeki tabanını genişletmektir. Bu kavram vatandaşların karar alma süreçlerine katılımına dayanan rasyonel yönetişimin en önemli ilkelerinden biridir. Modern devlet, kuruluşunun başlangıcındaki idari teşkilatlanma yöntemiyle ve içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi şartlara göre idari merkeziyetçiliğe başvurmakta, şartları istikrara kavuştuğunda görevleri artmakta, nüfusu artmakta ve bu da hizmetlerinin genişletilmesine neden olmaktadır. Bu konu bağlamında ele alınan çalışmada, Fransa ve Irak'ın yönetim sisteminin tarihine odaklanılmaktadır, çünkü her iki ülke de insanlara eşit temelde hizmet veren adil bir sistem sağlayabilecek reformlar yapmak için bir dizi değişiklik yapmışlardır. Bu doğrultuda çalışmada her iki sistemin yerinden yönetim sürecinde karşılaştığı engellere ek olarak, Federal sistem ve Üniter sistemde yerelleşmenin uygulama sürecine de değinilmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

The concept of decentralization is directly related to the methodology of democratic governance. Because the essence of decentralization, when accepted as local government, is to transfer the authorities from the center to the local levels and to expand the local base in terms of democratic management by ensuring the participation of the people in the decision-making process. This concept is one of the most important principles of rational governance based on the participation of citizens in decision-making processes. The modern state resorts to administrative centralism with the administrative organization method at the beginning of its establishment and according to the social, economic, and political conditions it is in, when the conditions stabilize, its duties increase, its population increases and this causes the expansion of its services. In the context of this topic, the study focuses on the history of the administrative system of France and Iraq, as both countries have made a number of changes to make reforms that can provide a fair system that serves people on an equal basis. In this direction, in addition to the obstacles faced by both systems in the decentralization process, the implementation process of decentralization in the Federal system and the Unitary system is also mentioned.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics