Çalışanların Performansını Etkileyen Motivasyon Faktörleri

Author:

Year-Number: 2023-51
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 15:35:37.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 1254-1261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletme hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların gösterdikleri çabalara ve benimsedikleri tutumlara motivasyon denilmektedir. Motivasyon sayesinde çalışanlar, içsel bir güdüyle işletme hedeflerine yönelik harekete geçmektedir. Motivasyon aynı zamanda çalışanların iş performansı, verimlilik ve hizmet kalitesi, örgütsel bağlılık, organizasyonel performansa odaklanma, işyerine bağlılık gibi pek çok değişken üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca motivasyon aracılığıyla çalışanların ihtiyaçları karşılanmakta ve personelin görevlerini yerine getirmesi mümkün olmaktadır. Motivasyon uygulamalarının başlama noktasını personelin işe alınması oluşturur. Çalışanın işletmeden ayrıldığı zamana kadar motivasyon uygulama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla motivasyon faktörleri, çalışma hayatının temel vazgeçilmezlerinden biridir. Diğer taraftan işletme başarısı, çalışanların iş performansı ile paralel doğrultuda ortaya çıkmaktadır. Yöneticiler, her bir personelin isteklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Çünkü her çalışan psikolojisi gereği farklı algılara sahiptir. Personelden birisini motive eden herhangi bir faktör diğer bir kişiyi motive etmeyebilir. Bu durum herkese farklı muameleyi gerektirir. Özellikle motivasyonun yeterince sağlanmadığı ortamlarda personelin işi yavaşlatması, kişiler arası ilişkilerde kötüleşme, düşük verimlilik gibi olumsuzluklarla karşılaşılacaktır. Bu çalışmada motivasyon faktörleri olarak ekonomik faktörler, yönetsel faktörler ve psikososyal faktörleri içeren uygulamalar incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The endeavors of employees and the behaviors they adopt to accomplish business goals are called motivation. Through motivation, employees mobilize towards business goals with an intrinsic motive. Motivation also has a positive effect on many variables such as employees' job performance, productivity and service quality, organizational commitment, concentration on organizational performance and commitment to the workplace. Moreover, through motivation, the requirements of employees are fulfilled and it is possible for the staff to perform their duties. The recruitment of personnel constitutes the starting point of motivation practices. The motivation application process persists until the time the employee leaves the organization. Therefore, motivation factors are one of the basic essentials of business life. On the other hand, business success arises in parallel with the work performance of employees. Managers should take into account the wishes, expectations and needs of each employee. Because each employee has different perceptions due to their psychology. Any factor that motivates one of the staff may not motivate another person. This situation necessitates treating everyone differently. Especially in settings where motivation is not sufficiently provided, negativities such as slowing down the work, worsening interpersonal relations and low productivity will be experienced. In this study, practices involving economic factors, managerial factors and psychosocial factors are evaluated as motivational factors. 

Keywords