Cinsiyet Önyargısı ve Kredi Erişimi: Türki Cumhuriyetler Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:30:50.0
Language : İngilizce
Konu : Nicel Karar Yöntemleri
Number of pages: 1336-1344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazında birçok çalışmada finansmana ulaşım konusunda kadınların kısıtlamalara uğradıkları belirtilmektedir. Finansal kısıtlamalar cinsiyet önyargılarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Kadınların kredi kullanamaması veya yüksek faizle cezalandırılmaları önyargının bir tezahürü olabilmektedir. Cinsiyet önyargısı nedeniyle ekonomik eşitsizlik ortaya çıkabilmektedir. Finansal kuruluşların bireylere cinsiyetlerine göre ayrımcılık yapması, başta kadınlar olmak üzere belirli gruplara yönelik kredi kullanılabilirliğini sınırlayabilmektedir. Böylece kadınların eğitime yatırım yapmalarını, girişim kurmalarını veya büyük satın almalar yapmalarını zorlaştırarak uzun vadeli ekonomik eşitsizliklere yol açabilir. Kredilerde cinsiyet yanlılığı nüfusun önemli bir yüzdesini finansal sistemin dışında tutabilmektedir. Bu dışlanma sadece bireysel kadınları değil, aynı zamanda toplumun genel mali sağlığını ve büyümesini de negatif şekilde etkileyebilecektir. Bu çalışmada, cinsiyet ayrımcılığının araştırılması amacıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da bulunan 1458 şirketin İş Ortamı ve Kurumsal Performans Anketlerinden (BEEPS) alınan firma düzeyindeki verileri kullanılmıştır. Bulgulara göre, Türki cumhuriyetlerde kredi başvurularının onaylanmasında kadın ve erkek gruplar arasında bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kredi piyasasında bir cinsiyet farkı olduğuna dair bazı kanıtlar da bulunmuştur. Bu bağlamda, kredi teminatı probit regresyon modeline göre kadınların kredi başvurularında teminat istenmesi olasılığının erkeklere göre  %6,5 daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

In many studies in the literature, it is stated that women are subject to restrictions in access to finance. Financialconstraints arise due to gender bias. The inability of women to use loans or to be punished with high interest rates may be a manifestation of prejudice. Economic inequality can arise due to gender bias. Financial institutions' discrimination against individuals based on their gender may limit the availability of credit for certain groups, especially women. This can lead to long-term economic inequalities by making it harder for women to invest in education, start businesses, or make large purchases. Gender bias in lending can keep a significant percentage of the population out of the financial system. This exclusion can negatively impact not only individual women, but also the overall financial health and growth of society. In this study, firm level data obtained from the Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS) of 1458 companies in Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan are used to investigate gender discrimination. According to the findings, it is revealed that there is no difference between male and female groups in the approval of loan applications in Turkic countries. There has also been some evidence of a gender gap in the loan market. In this context, according to the loan collateral probit regression model, it is seen that women are 6.5% more likely than men to request collateral in their loan applications.

Keywords