Türkiye'de Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonları ve Yabancı Yatırımlar Arasındaki Dinamik İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:34:24.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 1422-1430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 1995-2020 döneminde yıllık veriler kullanarak Türkiye’de enerji tüketimi, karbondioksit emisyonları (CO2) ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın temel motivasyonu enerji tüketiminin ve DYY’lerin CO2 emisyonuna etkilerini analiz etmektir. Analizde değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiyi sınamak amacıyla ARDL sınır testi uygulanmıştır. Sonuçlar, enerji tüketimi, DYY ve CO2 emisyonları arasında bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgulara göre, enerji tüketiminde ve DYY’lar da meydana gelen artışlar CO2 emisyonlarının artmasına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

This study analyses the relationship between energy consumption, carbon dioxide (CO2) emissions, and foreign direct investment (FDI) during 1995-2020 in Turkey using annual data. The main motive of the study is to analyse the impact of energy consumption and FDI on CO2 emissions. In order to investigate the long-term and short-term relationship between the variables, the ARDL bound test is applied in the analysis. The results show that there is a relationship between energy consumption, FDI, and CO2 emissions. According to the results, an increase in energy consumption and FDI leads to an increase in CO2 emissions.

Keywords