Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planındaki Çek Senet İşlemlerinin Mevcut Tekdüzen Hesap Planıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-10 22:34:05.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, taslak hesap planındaki Nakit ve Nakit Benzerleri, Ticari Alacak ve Borç hesapları içerisindeki senetler ile reeskont hesaplarının yanında ticari alacak ve borçlara ilişkin yeni ihdas edilen Alınan-Verilen İleri Vadeli Çekler hesabını incelemiştir. Araştırma desenlerinden doküman incelemesinde taslak ve tebliğler gözlemlenerek, örnek olayda problemin uygulamaları geliştirilmiştir. Taslakta çek, senet, ileri tarihli çekler ile alacak ve borç senetleri reeskont hesaplarının değişime uğradığı tespit edilmiştir. Çalışma, değişen hesapların muhasebe sisteminde işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, hesapların muhasebe sistematiğinin taslakla uyumlu olmasının yanında muhasebe bilgi sistemi açısından kullanışlı olabileceğini de tespit etmiştir.

Keywords

Abstract

The study examined the account of Cash and Cash Equivalents in the draft account plan, Promissory notes in Trade Receivables and Debentures accounts, as well as the newly created Received-Issued Forward-Term Checks related to trade receivables and debentures, as well as rediscount accounts. By observing the drafts and communiqués from the research patterns in the document review, the applications of the problem have been developed in the case study. In the draft, it has been determined that the accounts of checks, promissory notes, advanced cheques and accounts receivable and debt securities have undergone changes. The study has revealed that changing accounts can meet the needs of enterprises in the accounting system. In addition, in addition to the fact that the accounting systematics of the accounts are compatible with the draft, it has also been determined that they can be useful from the point of view of the accounting information system.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics