Organizational Design of Academic Institutions: Changing Structure and Flows in a Mega Open University

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-04 16:47:57.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 32-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu ya da özel kurumların örgütsel tasarımında, kaynakların bir evi oluşturan yapı taşları gibi doğru konumlandırılması ve bir araya getirilmesi gereklidir. Örgütsel tasarım, kuruluşların insan kaynakları ve teknik altyapı gibi unsurlarının konumlandırılması sürecinden sorumludur. Kurumların kendilerine en uygun tasarımı bulmaları, kaynakların etkin kullanılması ve operasyonel süreçlerin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir. Güçlü bir örgüt tasarımı, organizasyonların hedeflerine ulaşma ve çevresel sorunlardan kurtulma gücünü artırır. Organizasyon modelini oluştururken birçok iç ve dış koşulun dikkate alınması gerekmektedir. Tek bir formül her durumda geçerliliğe sahip değildir. Bu çalışmanın amacı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin örgütsel tasarımını incelemektir. Bu sistemdeki üç fakültenin beş yöneticisi ile yapılan görüşmelerin ve kuruma ait dokümanların incelenmesi için içerik analizi yapılmıştır. Kurumun organizasyon modeli için yurt içi ve yurt dışında bürolar, koordinasyon birimleri ve temsilcilikler aracılığıyla tasarlanmış geniş bir ağ yapısı tespit edilmiştir. Coğrafi kapsamının genişliğine rağmen merkeziliğini koruyan bu tasarım modelinde üniversite yönetimi, fakülte yönetimi ve göreve dayalı birim başkanları arasında iç içe geçmiş yetki-sorumluluk akışları bulunmaktadır. Öğrenme programlarının çeşitliliği, hedef kitlenin genişliği, üretilen ders materyallerinin zenginliği ve geniş bir coğrafyada uygulanan başarılı sınav organizasyonları bu örgüt tasarımının verimlilik göstergeleri arasında değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Resources must be correctly positioned and brought together like the building blocks that make up a house in the structural designing of institutions, whether public or private. The concept of organizational design is responsible for the process of positioning organizational elements such as human resources and technical infrastructure in the foundation stages of organizations. It is important for institutions to find the optimal design for themselves as in this way resources owned could be used effectively and operational processes could run smoothly. A strong organizational design enhances the power of organizations to achieve their goals and to survive environmental problems. While creating the organizational model, it is necessary to take many internal and external conditions into consideration and no single truth or formula would be valid in all cases. This study aims to examine the organizational design of the Anadolu University Open Education system. Content analysis was carried out for analysis of interviews with the five administrators of the three faculties in this system and documents belonging to the institution. For the organizational model of the institution, a large network structure was found designed through bureaus, coordinating units and representative offices in the country and abroad. In this design model which maintains its centrality despite its scope, there are intertwined authority-responsibility flows between university management, faculty management and task-based unit heads. The diversity of the program, the breadth of the target audience, the richness of the course materials produced, and the successful exam organizations applied in a wide geography are considered among the efficiency indicators of this organizational structure.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics