Genel Yayın İlkeleri


Genel Yayın İlkeleri

IDEA STUDIES Dergisi uluslararası hakemli ve endeksli e-dergidir. Sayı esasına dayalı olarak MART-HAZİRAN-EYLÜL ve ARALIK olmak üzere yılda 4 sayı ile yayın yapmaktadır. 

IDEA STUDIES dergisi, makale kabul ederken özgünlük, önem ve etki unsurlarını dikkate almaktadır. Dergi sistemine yüklenmiş ve hakem süreci olumlu olarak tamamlanmış olsa dahi, çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı kararı editör kurulunun kararına bağlıdır.  

IDEA STUDIES Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. Yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

IDEA STUDIES Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler alanında yapılmış çalışmaları yayınlamaktadır. Yalnızca özgün ve bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlamaktadır. Sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir.

IDEA STUDIES Dergisine yayınlatmak için makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle dergi sistemine kayıt olmaları gerekir. Makale süreçlerinin takibi dergi sisteminden yapılmaktadır. Ayrıca üye kaydı bilgilerinin gerektiğinde yazarla iletişim kurmak için istendiği unutulmamalıdır. O nedenle yazarların üye bilgilerini doğru şekilde yapmaları önem taşımaktadır. Üye kayıt bilgileri dergi yönetimince gizli tutulur ve herhangi bir kurum ve kuruluşla paylaşılmaz.

Üye kaydı sonrasında makale yüklenirken, çalışmaya ilişkin benzerlik raporları da sisteme yüklemelidir.  

Herhangi bir yazının IDEA STUDIES elektronik dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Bu aşamadan sonra editör tarafından yazının değerlendirilme süreci başlatılır.

Başvurunun yapılmasından, yazının yayınlanması aşamasına kadar tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.

Yayınlanması için IDEA STUDIES Dergisine gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu devir, IDEA STUDIES dergisinin, yayınlamış olduğu metinleri yaygınlık sağlamak adına indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralarda yayınlayabilmesi içindir. Bu nedenle yayınlanan çalışmalar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

IDEA STUDIES Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

IDEA STUDIES Dergisi’nin yayın dili öncelikli olarak İngilizce ve Türkçe olmakla birlikte tüm dünya dillerinde yayın kabul edilmektedir.

IDEA STUDIES dergisine yüklenmiş olan çalışmalar, yayınlanmadan önceki herhangi bir aşamada, yazar tarafından geri çekilmek istenebilir. Yazarlardan makalesini çekme nedeni aranmaz. Çalışma yazarın talep ve isteği doğrultusunda iade edilir. Ancak YAYINLANMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN YAYINDAN KALDIRILMASI TALEBİ KABUL EDİLEMEZ.