Makale Ücret Politikası


IDEA STUDIES journal, açık erişim politikasını benimsemiş, ancak abonelik için gelir elde etmeyen bir dergidir.

IDEA STUDIES Journal dergisi, makale yayınlayabilmek için dergi sayfasının web barındırması, yayınlanan makalelere doı atanması, dijital baskı, grafik tasarım, mizanpaj gibi işlemleri hizmet satın alınan firma aracılığı ile yürütmektedir. Bu nedenle yazarlardan makale başvurusu sırasında hakem süreci başlatılmadan 500 TL ücret talep edilmektedir. Ücretin tamamı bahsi geçen işlemler için kullanılmaktadır. Yazar tarafından makale kabul aşamasında yatırılan  ücretler hizmet satın alınan firma tarafından da ayrı ayrı faturlanadırımaktadır. 

Makale İşleme Ücreti talebini Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin” doçentlik başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararına uygun bir şekilde hareket edilmekte ve diğer açık erişim yayıncıları gibi dergi sistemine yüklenen çalışmaların yayınlanmış makaleye dönüştürülebilmesi için Makale İşleme Ücreti (APC) talebinde bulunmaktadır. Bu bağlamda IDEA STUDIES dergisi kesinlikle paratoner dergi statüsünde değerlendirilmemektedir. 

Makale kabul ücreti ödendikten sonra dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım firmasına gönderilir.

Hakem süreci olumlu şekilde tamamlanmış olan makalelerin yayınlanması için ilave bir yayın ücreti talep edilmememektedir.